Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Основні вимоги до правильного застосування норм права

Основні вимоги до правильного застосування норм права

Назва:
Основні вимоги до правильного застосування норм права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,20 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Основні вимоги до правильного застосування норм права
Вимоги до застосування норм права — юридичні правила (умо-ви), за допомогою яких правозастосовний орган (суд, адмініст-рація державних органів та ін.) втілює в життя принципи права.
Правозастосовний орган керується такими вимогами:
1. Законності (належного додержання законних процедур):
а) при вирішенні справи ґрунтується на конкретній нормі чи права сукупності норм, які прямо стосуються розглянутої спра-ви; дотримується їх точного змісту;
б) діє в рамках своєї компетенції; не виходить за межі повно-важень, передбачених законом; у разі їх порушення несе юри-дичну відповідальність;
в) завжди застосовує правові норми, коли виникають обста-вини, передбачені нормою; не ухиляється від застосування но-рми; не припиняє дії норми з будь-якого приводу (застарілість, невідповідність місцевим умовам тощо) або під впливом особи (органу), не уповноваженої на те законом. Доки норма права не скасована, не змінена або не припинена у встановленому за-коном порядку, вона є обов'язковою для правозастосовного ор-гану.
2. Обгрунтованості:
а) виявляє всі факти, що стосуються справи;
б) ретельно і неупереджено (об'єктивно) вивчає факти, ви-знає їх достовірними;
в) відкидає всі сумнівні факти і факти, що не стосуються справи.
3. Доцільності, тобто відповідності діяльності правозастосовних органів і осіб у рамках закону конкретним життєвим умовам місця і часу; обрання оптимального шляху реалізації норми в конкретній життєвій ситуації:
а) у межах змісту норми (яка передбачає межі в рамках одно-го рішення, можливість вибору між різними рішеннями, мож-ливість застосувати норму або утриматися від її застосування) обирає рішення, яке найповніше та найправильніше відображає зміст закону;
б) при однаковому і неухильному виконанні юридичних роз-поряджень діє ініціативно — з урахуванням місця і часу вико-нання, розумно розподіляє сили і засоби і т.д.;
в) зважує на індивідуальні особливості справи, соціальну зна-чущість застосовуваної норми, її відповідність духу права.
4. Справедливості:
а) неупереджено ставиться до дослідження обставин справи, до осіб, що беруть участь у ній, до остаточного рішення;
б) приймає рішення, яке узгоджується з принципами моралі, загальнолюдськими цінностями, власними моральними переко-наннями і моральними переконаннями суспільства в цілому.
Поняття і ознаки акта застосування норм права
Акт застосування норм права (правозастосовннй акт) — це ін-дивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповнова-женого суб'єкта права (компетентного державного органу або посадової особи), що встановлює (змінює, припиняє) на основі юридичних норм права і обов'язки учасників конкретних пра-вовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за вчине-не ними правопорушення. У встановлених законом випадках він оформляється у вигляді письмового документа (акта-доку-мента).
Правозастосовний акт — вирок, рішення, визначення, ви-сновок тощо (наприклад, нарахування пенсіонеру пенсії; вирок суду у конкретній кримінальній справі) — результат вирішення юридичної справи і підсумок застосування норм права.
Серед актів застосування норм права слід розрізняти:—
основний акт, в якому виражене рішення юридичної спра-ви в цілому;—
допоміжні акти (проміжні, додаткові, супутні), що оформ-ляються при встановленні фактичних обставин справи, у ході судового процесу, на інших стадіях.
Ознаки акта застосування норм права такі.
1. Приймається на основі нормативно-правового акта і спи-рається на певну норму права, тобто є законним і обгрунтова-ним.
2. Виходить від компетентних органів держави в особі їх по-садових осіб і являє собою категоричне, офіційно-владне, обо-в'язкове для виконання веління, яке охороняється примусовою силою держави.
3. Адресується чітко визначеним суб'єктам, тобто є персоні-фікованим, індивідуальним.
4. Поширює норму права на конкретну юридичну ситуацію (виключається поширення на подібні випадки), вичерпує себе одноразовим застосуванням, тобто розрахований на один раз.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Основні вимоги до правильного застосування норм права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок