Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Теорія держави і права як суспільна наука

Теорія держави і права як суспільна наука

Назва:
Теорія держави і права як суспільна наука
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,26 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
“Теорія держави і права як суспільна наука”


Вступ
Теорія держави і права досліджує розвиток держави і права в узагальнено-теоретичному вигляді, тобто застосовує переважно формально-логічний метод. Конкретні дані історії держави і права використовуються теорією держави і права для теоретичних уза-гальнень, вироблення загальних закономірностей розвитку дер-жави і права різних народів у конкретні історичні періоди.
Теорія держави і права — система наукових знань про об'єк-тивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і ло-гіку розвитку); про основні та загальні закономірності виник-нення, розвитку і функціонування державно-правових явищ.
Предмет теорії держави і права — об'єктивні властивості дер-жави і права, основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державних і правових явищ.
Предмет науки теорії держави і права є історичним. Він змі-нюється в міру залучення до сфери пізнання нових властивос-тей і явищ правової і державної дійсності, а також вилучення всього того, що виявляється ілюзією, помилкою, оманою.
Теорія держави і права, маючи свій предмет, функції і метод, посідає специфічне місце в системі суспільних (неюридичних) наук.
Теорія держави і права належить до системи юридичних наук, об'єднаних загальною назвою — правознавство. За класифікацією юридичних наук вона належить до теоретико-історичних наук разом з історією держави і права та історією політичних і правових вчень (або вчень про державу і право).
1. Виникнення теорії держави і права як науки
Виникнення науки теорії держави і права зумовлене появою галузевих юридичних наук. Поступово йшов процес поділу юридичних наук. Чим більш поглиблювалася їх диферен-ціація, тим більшою була потреба у зустрічному процесі — об'єд-нанні знань. Інтеграція знань передбачає поглиблення думки в природу явищ, а диференціація — її збагачення. Потреби суспіль-ної практики викликали необхідність концентрації уваги без-посередньо на закономірностях правової дійсності. Їх вивчення було покладено до основи формування загальнотеоретичних (історико-теоретичних) наук.
Загальна теорія держави і права не відразу сформувалася з такою назвою і змістом. Теорія права (legal theory) є німецьким поняттям, уживаним у континентально-європейському право-вому регіоні. Це поняття не властиве англо-американській пра-вовій думці. Тут оперують поняттям «юриспруденція». У Захід-ній Європі та Росії теорія держави і права склалася в XVIII — XIX століттях на підґрунті таких наук і навчальних дисциплін, як енциклопедія права, філософія права.
Енциклопедія права як навчальна дисципліна виникла ще у XVII ст. Одним із перших підручників була «Універсальна енци-клопедія права» Г.Гунніуса, видана в 1675 p. Широко відомі також роботи з енциклопедії права К. Неволіна, Е. Трубецького, Г. Чичеріна та інших (XIX — початок XX ст.).
Спочатку енциклопедія права не мала чітко окресленого пред-мета і єдиної стрункої системи. Вона містила перелік і огляд усіх юридичних наук як початкових відомостей про право, різні його галузі та методи вивчення. По-різному вирішувалося питання про статус енциклопедії права. Одні вчені розглядали її як самостій-ну юридичну науку зі своїм предметом і методом, інші — тільки як навчальну дисципліну. Поступово вона почала тлумачитися як загальне вчення про право, котре охоплювало увесь зміст право-знавства в єдності і системі, в його основних і загальних засадах. Такий підхід виходив за рамки звичайного розуміння енцикло-педії як конспективного викладу окремих правових наук. У 70— 80-х роках XIX ст. у країнах Західної Європи, Росії, Україні за-твердилася назва нової навчальної дисципліни — загальна теорія права, котра являла собою узагальнюючу галузь знань.
Попередницею загальної теорії держави і права була також філософія права, яка ґрунтувалася на теорії природного права. Першими авторами, що ввели термін «філософія права» у нау-ковий обіг, були Гуго (1798), Гегель (1820), Остин (1832).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Теорія держави і права як суспільна наука

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок