Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Співвідношення міжнародного і українського права

Співвідношення міжнародного і українського права

Назва:
Співвідношення міжнародного і українського права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,82 KB
Завантажень:
268
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Співвідношення міжнародного
і українського права”


ПЛАН
1. Співвідношення національного і міжнародного права
2. Міжнародний договір і його статус у системі національного права
Висновки
Список використаної літератури


1. Співвідношення національного і міжнародного права
Міжнародне право — частина національної системи права. У процесі укладання державою різних міжнародних договорів (угод, конвенцій), підписання міжнародних декларацій, вступу до міжнародних організацій (вступ України в РЄ) національне право збагачується завдяки міжнародному — особливій галузі наддержавного права, що входить у його систему.
Україна першою із республік колишнього СРСР підписала міжнародний договір — Угоду про партнерство з Європейським Союзом (ЄС) та з державами — членами ЄС (16 червня 1994 p.), яка передбачає політичний діалог і співробітництво в сферах торгівлі, інвестицій, економіки, культури та фінансів, а також створення відповідних інституцій, здатних гарантувати втілення в життя положень цих угод.
За допомогою норм міжнародного права регулюються відно-сини між державами й іншими її суб'єктами, узгоджуються ці відносини, і лише в разі потреби забезпечуються примусом — колективним або індивідуальним.
Міжнародне право існує на декількох рівнях:—
загальні (універсальні та загальновизнані) принципи, за-кріплені в Статуті ООН: суверенна рівність держав, право націй на самовизначення, добровільне виконання зобо-в'язань, поважання прав людини, вирішення міжнарод-них спорів мирним шляхом та ін.;—
право міжнародних організацій, закріплене в конвенціях, пактах, деклараціях, резолюціях (ЮНЕСКО та ін.);—
право співдружностей у рамках міждержавних об'єднань (принципи, акти, норми Європейського Союзу, Ради Єв-ропи, СНД та ін.);—
міждержавні угоди (дво- та багатосторонні). Між національним і міжнародним правом існують тісний вза-ємозв'язок і взаємодія.
1. Міжнародне право акумулює досягнення національних систем права. За структурою міжнародне право наближається до їх структури (поділ на дві підсистеми — приватну і публічну, наявність галузей права — міжнародне економічне, космічне, повітряне, морське, гуманітарне тощо), що свідчить про вплив національного права на міжнародне.
2. Міжнародне право (у формі міжнародно-правового дого-вору) служить одним із юридичних джерел національного пра-ва, допускає пряме «входження» норм міжнародного публічного і приватного права в конституційне, цивільне, кримінально-ви-конавче та інше право.
Безсумнівним є правило: міжнародне право має переважну силу над національним правом.
Це основний принцип міжнародного пра-ва. Принцип верховенства міжнародного над внутрішньодержав-ним правом приймається державами або в законодавчому порядку, або на практиці.
Маючи обов'язкову силу для держав, міжнаро-дне право лишає на їх розсуд вирішення питання про застосу-вання його норм у рамках внутрішніх правових систем. Держа-вам не потрібно формально визнавати верховенство міжнарод-ного права над національним законодавством, але вони повинні цілком додержуватися цих норм тими шляхами, котрі визначать самостійно. Пріоритет міжнародного права над національним супроводжується оптимальною участю держав у розробці та прий-нятті міжнародно-правових норм і рішень, відповідальністю за їх виконання при забезпеченні при цьому державного суверені-тету.
В Україні визнається пріоритет міжнародного права над на-ціональним, що випливає з Декларації про державний суверені-тет України, Конституції України, Закону України «Про міжна-родні договори України», закону про громадянство, цивільного та сімейного кодексів, підтверджується фактом її входження до Ради Європи. Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України «Про міжнародні договори України» при розбіжності правил міжна-родного договору України з правилами її внутрішньодержавно-го законодавства мають застосовуватися правила міжнародного договору.
Центральна проблема міжнародного права, опосередковано-го в пактах, деклараціях, — права і свободи людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Співвідношення міжнародного і українського права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок