Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

Назва:
Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,66 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
“Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави”


Поняття громадянського суспільства, його місце в державі
Слід відрізняти поняття «суспільство» і «громадянське суспіль-ство», «держава» і «суспільство».
Держава виділилася з суспільства на певному ступені його зрілості і залежить від розвиненості суспільства. Яке суспільство, така й держава. В міру розвитку суспільства, переходу його від нижчого ступеня до вищого, змінюється і держава. З удоскона-ленням суспільства держава стає демократичною (у ній здійсню-ються народовладдя, економічна свобода, свобода особи), а з формуванням громадянського суспільства держава стає правовою.
Що таке суспільство? Суспільством можна назвати спільноту людей, яка створю-ється на засадах взаємних інтересів, взаємного співробітництва. Правда, не усяка сукупність людей, об'єднаних спільними інте-ресами, є суспільством. Студентів в аудиторії або глядачів у теа-трі також об'єднує спільний інтерес, але це не суспільство. Саме суспільство не є простою сукупністю індивідів. Це соціальна система.
Суспільство — це система взаємодії людей, що пов'язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і встановлюють межі поведінки в спільних інте-ресах за допомогою соціальних норм (у тому числі — юридич-них).
До кожного суспільства треба підходити конкретно-історич-но. У кожному суспільстві є своя система відносин:—
економічних', форми власності, виробництво, розподіл, об-мін та ін.;—
соціальних: відносини між різними групами населення;—
політичних: ставлення груп населення до політичної вла-ди, участь громадян та їх об'єднань у політиці;—
ідеологічних (духовних): культура, характер світогляду — демократичний, тоталітарний.
У кожному суспільстві є свої суб'єкти соціального спілку-вання: особа, сім'я, стан, клас, група, нація, держава та ін. Сус-пільство — складна динамічна система взаємозв'язків людей, об'єднаних сімейними узами, груповими, становими, класови-ми, національними відносинами.
Основними елементами, що визначають суспільство, є влас-ність, праця, сім'я.
Громадянське суспільство — система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об'єднань, що до-бровільно сформувалися та перебувають у відносинах конкурен-ції і солідарності, поза безпосереднім утручанням держави, по-кликаної створювати умови для їх вільного розвитку.
Не кожне суспільство можна назвати громадянським суспільст-вом, тобто суспільством із достатньо розвинутими економічни-ми, культурними, правовими і політичними відносинами між його членами; незалежним від держави, але взаємодіючим із нею.
Початок формування громадянського суспільства Поняття «громадянське суспільство» з'явилося в XVII ст. в працях Г.Гроція, Т.Гоббса, Дж.Локка й одержало фундаментальний розвиток у наступних століттях у роботах Ж.-Ж. Руссо, Ш.Монтеск'є, Гегеля й ін. Гегель, наприк-лад, розглядав громадянське суспільство як єдність осіб, шо його складають. Він вважав, шо оскільки ці особи мають різні інтереси, нерідко протилежні, виникає потреба в державі як організації загального зв'язку кожного з кож-ним. Діалектичне пояснюючи їх взаємозв'язок, Гегель називав державу аб-солютною метою громадянського суспільства, їй (державі) підвладного. у країнах Європи і Америки припадає на XVI—XVII ст.ст.
Можна виділити три етапи становлення громадянського суспіль-ства, кожний із яких супроводжувався істотними змінами еко-номічних відносин, суспільного і державного ладу, розвитком свідомості індивіда і суспільства, культури народу і нації, пере-творюваннями суспільної ідеології:
І (XVI—XVII ст.ст.): процес визрівання передумов (економіч-них, політичних, ідеологічних) розвитку буржуазного суспільст-ва, усунення юридичної нерівності, обмеження політичної вла-ди правом;
II (кінець XVII — кінець XIX ст.ст.): формування громадян-ського суспільства в найбільш розвинутих буржуазних країнах на засадах загальної юридичної рівності, вільного підприємниц-тва і приватної ініціативи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок