Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Державне регулювання цін в Україні

Державне регулювання цін в Україні

Назва:
Державне регулювання цін в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,61 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Державне регулювання цін в Україні


Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко-вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож-ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч-ного прогресу, підвищення якості товарів і тощо.
Усі ці регулюючі функції ціна може виконувати найбільш ефективно лише за умов вільного ціноутворення, тобто тоді, коли вона формується тільки під впливом ринкових чинників. Але дос-від показує, що як ринок, так і вільна (ринкова) ціна не є універ-сальними засобами регулювання економіки. Вони не здатні вра-ховувати всієї різноманітності умов і цілей соціально-економіч-ного розвитку країни.
По-перше, стимулюючий вплив вільних цін на економіку мо-же забезпечуватися лише за умов досить зрілого ринку, тобто ринку, в якому панує конкуренція, обмежується недобросовісна діяльність монополій, ефективно працює вся ринкова інфраструк-тура. За браком таких умов вільне ціноутворення може відіграти руйнівну роль, породжуючи такі явища, як падіння виробництва, безробіття, інфляція тощо. По-друге, вільні ринкові ціни можуть реагувати тільки на ті зміни в економіці, які знаходять своє відоб-раження у платоспроможному попиті. Тому ціни не враховують колективні економічні, а також соціальні, екологічні та інші проб-леми, що породжує небажані наслідки для суспільства. Ураху-вання всіх цих обставин можна забезпечити тільки на засаді дер-жавного регулювання цін.
Світова практика підтверджує, що державне регулювання цін у тій чи іншій мірі існує в усіх країнах. Сутність і форми державного втручання в процеси ціноутворення залежать від стану еко-номічного розвитку країни. За умов розвинутого ринку державне втручання обмежується тільки відповідним впливом на перед-умови та побічні наслідки вільного ціноутворення. На етапі почат-кового формування ринкових відносин держава мусить безпосе-редньо втручатися і в самий механізм ціноутворення, компенсу-ючи нездатність ринку утворювати рівноважні ціни.
Державне цінове регулювання в Україні регламентується спеціальним законодавством: Законами «Про ціни і ціноутво-рення», «Про обмеження монополізму та недопущення недоб-росовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», поста-новою Кабінету Міністрів України «Про встановлення пов-новажень органів виконавчої влади та виконавчих органів мі-ських рад щодо регулювання цін (тарифів)» тощо. Закони в га-лузі ціноутворення встановлюють основні правила формування та застосування цін в країні, порядок контролю за цінами, від-повідальність за його порушення, права та обов'язки окремих органів виконавчої влади у сфері ціноутворення. Для практич-ного виконання зазначених Законів, вони доповнюються й конкретизуються спеціальними рішеннями парламенту, указа-ми Президента чи постановами уряду.
З метою здійснення цінової політики держава створює спеці-альну систему органів ціноутворення, до якої в Україні входять загальнодержавні, регіональні та відомчі установи. До першої групи належить Міністерство економіки України, а до другої — управління з питань цінової політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської місь-ких державних адміністрацій.
Діяльність Міністерства економіки у сфері ціноутворення спрямована на формування та реалізацію цінової політики в краї-ні, аналіз та прогнозування динаміки цін і тарифів, розробку від-повідних пропозицій щодо регулювання цін та стримання інфля-ції, здійснення методологічного керівництва діяльністю органів управління різного рівня з питань формування цін. Конкретні пов-новаження Міністерства економіки щодо регулювання цін пос-тійно скорочувалися й нині обмежуються лише встановленням оптових цін на природний газ для виробників і постачальників, тарифів на його транспортування територією України та роздріб-них цін на газ для населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Державне регулювання цін в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок