Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

Назва:
Австро-угорська система права та її дія на території Західної України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,38 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
“Австро-угорська система права
та її дія на території Західної України”


У другій половині XIX ст. відбулися значні зрушення в соціа-льно-економічному розвитку західноукраїнських земель. Доміную-чими тут поступово ставали капіталістичні відносини. Розвиток капіталізму був насамперед пов'язаний з реформою 1848 p., внаслі-док якої в Галичині та Буковині було скасовано феодальні повин-ності селян. Поміщики за втрачену феодальну ренту одержали викуп, який селяни сплачували додатково до прямих податків.
В Закарпатті скасування кріпосного права здійснювалося за законом угорського сейму від 18 березня 1848 p., доповненим законодавчими актами 1853, 1868 та 1871 pp.
У 1867 р. угодою між австрійським урядом і угорськими маг-натами багатонаціональна абсолютистська Австрійська імперія пе-ретворилася в дуалістичну конституційну Австро-Угорську монар-хію. Вона складалася з двох частин: Угорщини із Закарпаттям, Трансильванією та Хорвато-Словенією, а також Австрії з Букови-ною, Галичиною, Далмацією, Істрією, Країною, Моравією, Сілезі-єю, Трієстом та Чехією. Колоніальна політика, яка проводилася австро-угорським урядом, гальмувала економічний розвиток захід-ноукраїнських земель. Залишаючись ринком для виробів іноземної промисловості, ці землі були водночас джерелом цінної промисло-вої та сільськогосподарської сировини. Фабрично-заводська про-мисловість тут розвивалася дуже повільно і була представлена го-ловним чином дрібними підприємствами, які складали 96,5%. Ра-зом з тим буржуазно-капіталістичні відносини все ж прокладали собі шлях.
На становищі промисловості відбивався колоніальний харак-тер економіки західноукраїнських земель. Їх відсталість підтриму-валася урядом та іноземними капіталістами. Внаслідок цього ряд галузей промисловості, в першу чергу обробної — цукрової, тексти-льної, шкіряної, паперової та ін., не витримуючи конкуренції більш дешевих товарів підприємств розвинутих західних провінцій Авст-ро-Угорщини, занепадали. Так, наприкінці XIX ст. у Східній Гали-чині не залишилося жодного цукрового заводу.
В промисловості Західної України переважали іноземні капі-таловкладення — австрійські, німецькі, англійські, американські, французькі, бельгійські. Створивши монополістичні об'єднання, іноземні капіталісти оволоділи основними галузями промисловості іахідноукраїнських земель, перш за все нафтовою та озокеритовою; по-хижацьки експлуатували природні багатства, вижимали з робіт-ників усі соки з метою одержання надприбутків.
З розвитком капіталізму відбувалося формування нових класів — пролетаріату і буржуазії. Робітничий клас поповнювався розоре-ними селянами, ремісниками, кустарями. Велика кількість вільно-найманих робітників була зайнята в сільському господарстві. Про-летаріат Західної України був багатонаціональним: тут працювали українці, поляки, угорці, молдавани, словаки, німці, євреї та пред-ставники інших національностей.
Робітники зазнавали тяжкого соціального, політичного та на-ціонального гноблення. Незважаючи на австрійський закон 1885 p. про 11-годинний робочий день, в Західній Україні він складав 12 годин і більше. Західноукраїнські робітники одержували найнижчу в Австро-Угорщині заробітну плату. Охорони праці практично не існувало. Хоча австрійська конституція 1867 p. офіційно проголо-сила національну рівноправність в школах, державних установах та судах, у дійсності панівне становище, поряд з австрійськими прав-лячими колами, в Східній Галичині займали польські шляхтичі, в Північній Буковині — румунські бояри, в Закарпатті — угорські феодали та капіталісти.
Західноукраїнські землі були аграрним краєм. Сільським гос-подарством тут займалося 94% населення. Більша частина рілля, лісів та пасовищ належала поміщикам, заможним селянам, католи-цькій та уніатській церкві. Зберігалося велике поміщицьке та цер-ковне землеволодіння. Поміщикам належало понад 40% усіх зе-мель. Графи Потоцькі, наприклад, мали 60 тис. га, граф Шенборн — 203 тис. га. Аналіз процесу класового розшарування селянства повністю спростовує твердження про те, що західноукраїнське се-лянство становило однорідну масу, яку експлуатували поміщики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок