Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Суспільна цінність держави і права

Суспільна цінність держави і права

Назва:
Суспільна цінність держави і права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,68 KB
Завантажень:
67
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Суспільна цінність держави і права
Шкільний курс «Правознавство» спрямований сформувати право-вий світогляд учнівства, систему правових уявлень, правові переконан-ня і навички правомірної поведінки; збагатити теоретичні уявлення учнів про поняття та категорії, якими користується правова наука; має на меті навчити не тільки знати, а й правильно використовувати правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільстві.
ДЕРЖАВА І ПРАВО - ЗАКОНОМІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.
З курсу історії ви знаєте, що тисячі років людство жило і розвивалось без держави. Це була епоха первісного суспільства, коли формами суспільної організації людей виступали: стадо, рід, община, плем'я, союз племен. Поява держави, як універсальної форми суспільної організації, на думку вчених, була зумовлена рядом суттєвих змін, що стались у первісному суспільстві. Зокрема, змінами у господарській діяльності, в управлінні племенем, в суспільній організації, а також з появою власності та її влас-ників. Таким чином, держава виникає у результаті розпаду первісного суспільства. Але у різних народів держава, як форма суспільної органі-зації, особлива організація політичної влади, виникала по-різному.
ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ТА її ВИДИ.
З появою держави в суспільстві виникають нові види суспільних відносин, які називають політичними. Тому держава, яка виступає регулятором суспільних відно-син, а значить політичних, є організацією політичною, а її влада — це влада політична. Таким чином, влада — це реальна можливість здійсню-вати свою волю, нав'язуючи її, якщо це необхідно. Джерелом будь-якої влади є власність та право володіння нею, а також існуюча нерівність (в тому числі і майнова). Іншими словами, влада — це відносини залеж-ності між людьми, при яких одні можуть здійснювати свою волю, на-в'язуючи її іншим. Таким чином, влада — це панування однієї особи чи соціальної групи, що здійснюється за допомогою політики та правових норм. В залежності від об'єктів (тих, що підкоряються владі) та суб'єктів (безпосередніх носіїв влади) влада поділяється на економічну, духовну, сімейну тощо. До засобів впровадження влади належать: переконання, агітація, примус, терор тощо. Державна влада в свою чергу поділяється на: законодавчу, виконавчу, судову.
ПОНЯТТЯ ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.
Для кожного народу поява власної держави і свого права — свідчення переходу від
нижчого до вищого ступеню суспільного розвитку або від пригнобле-ного колоніального стану до незалежності та самостійності. У 20 ст. у багатьох країнах світу розпочався процес еволюції держави, як форми суспільної організації, до громадянського суспільства, основними риса-ми якого є: цінність людини, її прав та свобод; пріоритет суспільства над державою, яка існує гарантом здійснення прав людини та регуля-тором суспільних відносин; різноманітність форм власності; широка та надійна система соціального захисту (пенсії, стипендії, пільги); ідеоло-гічна та політична свобода особистості; забезпечення умов для самореалізації особистості. Але громадянське суспільство та держава взаємно пов'язані — чим більш розвинене громадянське суспільство, тим демократичніша держава. І чим менш воно розвинене — тим більш вірним є існування авторитарних і тоталітарних режимів у державі.
Підбиваючи підсумки розглянутої теми, можна зробити такі ви-сновки:
а) держава і право — закономірний результат еволюції форм суспіль-ної організації людства, яка виникає в результаті занепаду первісного суспільства та притаманних йому форм організації людей;
б) влада — це авторитет, що має можливість підкоряти своїй волі, управляти чи розпоряджатися діями інших людей;
в) політична влада — це історично зумовлений засіб організації сус-пільства, спосіб управління ним, фактор організованості та порядку;
г) громадянське суспільство — сукупність відносин, що розвивають-ся у демократичному суспільстві незалежно від держави і забезпечують умови для самореалізації особистості.
Перевір себе!
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Суспільна цінність держави і права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок