Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Судоустрій Литовсько-Руської держави

Судоустрій Литовсько-Руської держави

Назва:
Судоустрій Литовсько-Руської держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,66 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
 
Реферат на тему:
на тему:
Судоустрій Литовсько-Руської держави


План
Вступ
Входження українських земель до Литовського князівства.
Етапи розвитку судоустрою.
Судові установи:
а. земський суд;
б. гродський суд;
в. підкоморський суд;
г. церковні суди;
д. суди у містах з Магдебурзьким правом;
е. цеховий і вотчинний суди;
є. копний суд.
4. Судова система на Запоріжжі.
Висновок
Використана література
Вступ
Спочатку, після входження українських земель до литовського князівства, діяла судова система, яка була притаманна Київській Русі. До кінця 14 ст. суд великого князя литовського був аналогічний суду княжої доби. Вся повнота судової влади належала главі держави або удільним князям. Від себе вони передавали справи судочинства посадовим особам – воєводам, намісникам, державцям, старостам, тіунам. Удільні князі підлягали тільки суду великого князя. Суд не був відокремлений від адміністрації. Міські та сільські громади мали власні суди, існував церковний суд. Проте згодом відбувається наступ на цю систему.
Входження українських земель до Литовського князівства
Після розпаду Київської держави та занепаду Галицько-Волинського князівства державно-правовий розвиток на переважній частині сучас-них українських земель пов'язаний з експансією зміцнілої за князя Гедиміна (1316—1341 pp.) Ли-товської держави. Протягом другої половини XIV ст. більшість українських земель була приєднана до складу Великого князівства Литовського, Русь-кого та Жемайтійського (офіційна назва держави). У 1387 р. галицькі землі були захоплені Польщею, на Закарпаття поширилася влада Угорщини, а Бу-ковиною заволоділо Молдавське князівство. Приєд-нання українських земель до складу сусідніх дер-жав негативно вплинуло на долю української дер-жавності, оскільки вона була ліквідована.
Отже, шляхом об'єднання не тільки українсь-ких, а й білоруських та московських земель на початку XV ст. утворилася держава, до якої вхо-дили території сучасної Білорусії, Литви, Російсь-кої Федерації та України (зокрема, Волинь, Київ-щина, Поділля та частина Лівобережжя). Ця дер-жава проіснувала до 1569 p., коли в Любліні від-бувся спільний польсько-литовський сейм, на яко-му було підписано акт унії Литви та Польщі. За умовами Люблінської унії перестала існувати ли-товсько-руська форма державності українського народу, а Корона (тобто, Польща) і Велике кня-зівство Литовське об'єднувалися в одну державу — Річ Посполиту, яка остаточно розпалася тільки в кінці XVIII ст.
До кінця XIV ст. судоустрій і судочинство в українській частині Великого князівства Литовсь-кого були подібні до судоустрою і судочинству часів Русі та Київської держави. Великий князь мав найвищу судову владу, однак його компе-тенція обмежувалася. Так, справи по обвинува-ченню князів, бояр, урядовців, справи про поз-бавлення феодалів честі, обвинувачення в анти-державних злочинах, а також скарги на рішення нижчих судів спочатку князь розглядав одноосо-бово, але пізніше найважливіші справи почали вирішуватися князем спільно з пани-радою — ус-тановою центрального державного управління у Великому князівстві Литовському в період до Люблінської унії, яка походила з боярських кня-жих рад і княжої ради Віденських правителів Ли-товського князівства. Іноді і сама пани-рада здійс-нювала правосуддя без участі князя, однак цей суд за часів Великого князівства Литовського не пе-ретворився в окрему судову установу. Крім того, через велику кількість справ князь доручав службовцям з найближчого свого оточення здійс-нювати судові функції, але ці суди (маршалкові, асесорські) мали тимчасовий характер.
Етапи розвитку судоустрою
Захоплення і утримання українських земель польсько-литовськими феодалами з кінця XIV ст. поступово обумовило зміни як у судоустрої, так і в судочинстві України. В організації судів та роз-витку правової системи на українських землях за доби Великого князівства Литовського дослід-ники вирізняють три етапи.
Перший етап охоплює історичний період з часу захоплення території руських князівств у середині XIV ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Судоустрій Литовсько-Руської держави

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок