Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання

Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання

Назва:
Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,04 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
На шляху функціонування складових елементів і стадій ме-ханізму правового регулювання виникають перешкоди, які усу-ваються за допомогою засобів, що перебувають поза сферою пра-вового регулювання. Ці зовнішні сторони кваліфікуються як пра-вові форми діяльності держави.
Правова форма діяльності — організаційно-управлінська фор-ма діяльності уповноважених на те суб'єктів, завжди пов'язана зі здійсненням юридичне значущих дій (розглядом юридичних справ) у порядку, визначеному законом.
Юридична сутність правової форми діяльності держави:—
ґрунтується на розпорядженнях права;—
завжди спричиняє певні правові наслідки. На відміну від фактичної правова форма діяльності має чітко виражені ознаки (риси):
1) припускає розгляд юридичної справи (прийняття норма-тивно-правового акта, винесення вироку та ін.);
2) використовує норми матеріального або процесуального права як спеціальний робочий інструментарій;
3) здійснюється виключно уповноваженими на те суб'єктами (правосуддя — суддями, розслідування — слідчими);
4) закріплюється в офіційних процесуальних документах (ви-року, протоколі допиту, постанові про проведення обшуку та ін.);
5) у ході розгляду справи регламентує відносини, що склада-ються, системою норм процесуального права;
6) при розгляді справ використовує досягнення юридичної опіки (наприклад, при розгляді кримінальних справ широко застосовується криміналістика).
Основні правові форми діяльності держави:*
правотворча;*
правозастосовна;*
правоохоронна;*
установча;*
контрольно-наглядова.
Правотворча діяльність — це правова форма діяльності дер-жави, спрямована на офіційне встановлення (санкціонування) і зміну норм права компетентними органами, яка виражається в підготовці, прийнятті і оприлюдненні нормативно-правових ак-тів. Суб'єкти правотворчості — народ, Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, Президент України, Кабінет Міністрів Укра-їни, міністерства і відомства, місцеві органи влади і управління (див. главу «Правотворчість»).
Правозастосовна діяльність — це правова форма діяльності держави, яка забезпечує безперервність процесу здійснення нор-мативно-правових розпоряджень через наділення одних учас-ників правових відносин суб'єктивними юридичними правами, а інших — суб'єктивними юридичними обов'язками; полягає у розгляді і вирішенні індивідуальних справ, що мають юридичне значення.
Управлінська природа діяльності, пов'язаної з вирішенням індивідуально-конкретних справ — глибинна і визначальна ос-нова правозастосування. Особливість правозастосовної діяльно-сті полягає в її владному характері, який проявляється в держав-ній волі керуючих (правозастосовних органів) суб'єктів стосов-но керованого з метою вирішення конкретних правових ситуацій. Владний вплив на поведінку безпосередніх суб'єктів права від-бувається в ході розгляду індивідуальних справ і винесення щодо них конкретних авторитарних-правових розпоряджень, а також у ході реального перетворення в життя цих розпоряджень. Юри-дичний зміст правозастосовної діяльності створюють відповідні один одному права і обов'язки їх суб'єктів: право компетентно-го органу вирішити справу і обов'язок зацікавлених у справі осіб виконати прийняте рішення. Фактичний зміст правозастосовної діяльності полягає в діяльності уповноважених органів і посадо-вих осіб, пов'язаній з вивченням обставин справи, її юридич-ною кваліфікацією і винесенням акта застосування права, а та-кож у діях зацікавлених у справі осіб у зв'язку з її розглядом і ухваленням рішення (див. главу «Реалізація норм права. Правозастосування»).
Правоохоронна діяльність — це правова форма діяльності дер-жави, спрямована на охорону суспільних відносин, урегульова-них правом, захист індивіда від правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Будь-які органи держави тією чи іншою мірою здійснюють правоохоронну діяльність, тому її мо-жна вважати одним з різновидів правозастосовної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок