Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Системи права і законодавства

Системи права і законодавства

Назва:
Системи права і законодавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,92 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Системи права і законодавства.


План.
Сутність системи права.
Сутність системи законодавства.
Співвідношення системи права і системи законодавства.
Інкорпорація і кодифікація.
СИСТЕМА ПРАВА I СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
Основою нормативного підходу до праворозуміння є тлу-мачення права як системи правових норм, що підкреслює дві його важливі властивості: 1) право складається з норм права; 2) норми права у своїй сукупності утворюють право як цілісність, певну соціальну нормативну систему.
Поняття системи права, на відміну від правової систе-ми, відображує не сукупність всіх правових явищ у їх взаємодії, а тільки внутрішню будову права як системи правових норм. Внутрішня форма (структура) права харак-теризується:
1) єдністю його складових частин, що зумовлюється системою суспільних відносин, які визначають зміст право-вих норм, утворенням і чинністю останніх на основі єди-них принципів, можливістю застосування заходів примусу з боку держави, волею більшості населення і т. ін.;
2) диференціацією права на відносно відокремлені скла-дові частини у вигляді певних об'єднань правових норм (галузі та інститути права);
3) наявністю різних видів зв'язків норм права та їх об'єднань між собою (соціальних, ідеологічних, юридич-них, державних та інших).
Внутрішня будова права має складний характер і може бути виявлена за допомогою різних критеріїв. Так, харак-тер та зміст впливу норм права на суспільні відносини об'єднує їх, відповідно, у регулятивні та охоронні групи правових норм. Іншим критерієм може бути віднесення соціальних зв'язків, що регулюють норми права, до коор-динаційних (на засадах рівності суб'єктів) чи субординаційних (на засадах підлеглості). Найбільш поширеними є об'єднання норм права у певні угруповання, на основі особливостей предмета і методу правового регулювання. У цьому випадку внутрішню структуру (форму) права скла-дають міжгалузеві комплекси, галузі, підгалузі, інститути права. Провідною складовою частиною права є його галузь, яка об'єднує норми права, випливаючи із єдності предмета і методу правового регулювання, властивих цим нормам.
Предмет правового регулювань — це сукупність якісно однорідних відносин певної сфери суспільного життя, врегульованих правовими нормами (майнові відносини, пов'я-зані з визначенням кари за злочин, управлінські і т. ін.).
Іншим критерієм об'єднання норм права і відокремлення галузей права є метод правового регулювання, що розуміє сукупність засобів впливу права на суспільні відносини. Складовими його є: 1) характер взаємозв'язків суб'єктів (відносини рівності чи підлеглості); 2) способи правового регулювання (заборона, дозвіл, зобов'язання, заохочення, стимулювання); 3) юридичні наслідки — винагорода, юри-дична відповідальність. Кожній галузі права властивий певний метод правового регулювання, характеристика яко-го зумовлена природою суспільних відносин, що є предме-том регулювання тієї чи іншої галузі права.
Галузь права — це складова частина системи права, відносно самостійна сукупність його норм, об'єднаних за-гальністю предмета і методу правового регулювання. Га-лузь права поділяється на підгалузі та інститути права. Підгалузь права — це складова частина галузі права, яка об'єднує норми права, що регулюють суспільні відносини певного виду. Як приклад підгалузі цивільного права є авторське і винахідницьке право, фінансового права — банківське право. Інститут права — це таке угруповання норм права певної галузі чи підгалузі, що регулює конк-ретний вид чи сторону однорідних суспільних відносин. Наприклад, у цивільному праві є інститут права власності, норми якого регулюють відносини власності.
Іноді деякі відносини регулюються нормами різних галу-зей права, тому ці норми утворюють комплексний інсти-тут права. Це так звані вторинні угруповання системи права. До них крім комплексних інститутів, відносяться міжгалузеві комплекси, які об'єднують в собі деякі галузі, підгалузі і інститути права. До міжгалузевих комплексів слід віднести морське, природоохоронне право.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Системи права і законодавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок