Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів

Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів

Назва:
Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,61 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів
Основним джерелом фінансування витрат на освіту, науку і культуру є Державний бюджет.
Система народної освіти в нашій країні є єди-ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання:*
дошкільне виховання;*
загальна середня освіта;*
позашкільне виховання;
* професійно-технічне навчання;*
середня спеціальна і вища освіта.
- Це закріплено у Законах України «Про за-гальну середню освіту» № 651 від 13.05.1999 та «Про вищу освіту» № 1284-ІП від 17.01.2002 р. Принципи державної політики у галузях ос-віти:
> доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються дер-жавою;
> рівність умов кожної людини для повної ре-алізації її здібностей;
> гуманізм, демократизм, пріоритетність за-гальнолюдських духовних цінностей;
> органічний зв'язок зі світовою та національ-ною історією, культурою, традиціями;
> незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
Основну частину видатків бюджету на освіту складають видатки, спрямовані на фінансування загальноосвітніх шкіл.
Фінансово-господарська діяльність загальноос-вітніх шкіл здійснюється на основі єдиного кош-торису доходів і видатків.
Джерелами формування кошторису є:*
кошти місцевого (Державного) бюджету за нормативами фінансування загальної освіти в об-сязі державних стандартів освіти;*
кошти, одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів згідно з укладеними договорами;*
плата за надання додаткових освітніх послуг;*
кошти, одержані за науково-дослідні роботи;*
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;*
дотації місцевих Рад народних депутатів;*
кредити і позики банків;*
валютні надходження;*
добровільні грошові внески, матеріальні цін-
ності, отримані від підприємств, установ, органі-зацій, окремих громадян.
Видатки на загальноосвітні школи складають-ся з поточних і капітальних.
Поточні видатки включають:*
оплату праці працівників;*
нарахування на заробітну плату;*
придбання предметів постачання та матеріалів;*
інші.
Капітальні видатки включають:*
* придбання основного капіталу;*
капітальні трансферти;*
придбання землі і нематеріальних активів; ,, * інше.
В основі визначення фінансування загальноос-вітніх закладів лежать два показники:*
* вихідний - кількість учнів;*
похідний - кількість класів.
Ці показники відображаються у кошторисі на дві дати: на 1 січня планового року і 1 вересня.
Кількість учнів на 1 січня планового року при-ймається на рівні контингенту на 1 вересня поточ-ного року. Кількість учнів на 1 вересня планового року визначається на основі плану прийому (пе-репису дітей в районі функціонування), повного переходу з класу в клас і випуску учнів.
Кількість класів визначається на кожну дату, виходячи з нормативів наповнюваності одного класу, які встановлені на рівні: . > 35 учнів для 1-9 класів;
> 25 учнів для 10-12 класів.
Оскільки бюджетний рік не збігається з на-вчальним, розраховуються середньорічні показ-ники за такою формулою:
К = К, * 8/12+ К2-4/12,
де:
К - середня кількість класів (учнів);
К! - кількість класів (учнів) на початок року;
К2 - кількість класів (учнів) на кінець року.
Фінансування культурно-освітніх закладів
Фінансування культурно-освітніх закладів здійс-нюється як на основі кошторисного фінансуван-ня, так і комерційного розрахунку.
Кошторисному фінансуванню підлягають ті заклади, які не мають реальних можливостей самостійно заробляти гроші і послуги яких повинні мати доступний характер,- бібліо-теки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, школи естетичного вихован-ня дітей.
Комерційний розрахунок у культурно-освіт-ніх закладах передбачає повне або часткове по-криття витрат за рахунок надання платних послуг.
Установи культури, які фінансуються за раху-нок Державного та місцевого бюджетів, склада-ють єдиний кошторис доходів і видатків, який затверджує вищестояща організація.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок