Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Види правопорушень. Правопорушність

Види правопорушень. Правопорушність

Назва:
Види правопорушень. Правопорушність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,19 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Види правопорушень. Правопорушність
Для наукових і практичних цілей створені різні класифіка-ції правопорушень. Види правопорушень розрізняються між собою за ступенем суспільної небезпечності (шкідливості), за об'єктами посягання, за суб'єктами, за поширеністю, за озна-ками об'єктивної і суб'єктивної сторін, а також за процедура-ми їх розгляду.
Види правопорушень за ступенем суспільної небезпечності (шкідливості)
Проступок | Злочини
- відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпечності | - відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспіль-ної небезпечності
Проступки-делікти (лат. delictum — проступок) — це право-порушення, що завдають шкоди особі, суспільству, державі і є під-ставою для притягнення правопорушника до передбаченої законом відповідальності. Проступки можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові.
Конституційні проступки — це суспільне небезпечні проти-правні діяння, які полягають у винному (умисному чи необереж-ному) заподіянні шкоди порядку організації і діяльності органів влади і управління, конституційним правам і свободам грома-дян, але не мають ознак складу злочину.
Дисциплінарні проступки — це суспільне небезпечні проти-правні діяння, які полягають у невиконанні робітником, служ-бовцем, військовослужбовцем, студентом виробничих, службо-вих, військових або учбових обов'язків, порушенні правил внут-рішнього трудового розпорядку. Підрив трудової дисципліни завдає шкоди нормальній діяльності підприємств, установ, ор-ганізацій і спричиняє дисциплінарну відповідальність.
Адміністративні проступки — це суспільне небезпечні проти-правні діяння, які полягають у винному (умисному чи необе-режному) посяганні на суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління і охороняються законом. Адмініст-ративними проступками є вчинки, що заважають здійсненню нормальної виконавчої і розпорядчої діяльності державних і гро-мадських органів і організацій, посягають на суспільний або дер-жавний порядок, власність, права і законні інтереси громадян.
Як правило, вони регулюються нормами адміністративної, фінансової та інших галузей права і не пов'язані з виконанням службових обов'язків (наприклад, порушення правил протипо-жежної безпеки; незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації; останнім часом — по-рушення митних правил: недоставлення в митницю товарів і до-кументів для контролю, пошкодження митного забезпечення, розвантаження, видача і використання імпортних вантажів без дозволу митниці, порушення зобов'язань щодо транзиту).
Новим видом правопорушення є податкові проступки — сус-пільне небезпечні протиправні діяння, які порушують права і законні інтереси суб'єктів податкових правовідносин. За їх вчи-нення встановлена юридична відповідальність.
Матеріальні проступки — це суспільне небезпечні протиправ-ні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережно-му) заподіянні шкоди майну підприємства його працівником.
Цивільно-правові проступки — це суспільне небезпечні про-типравні діяння, які полягають у порушенні громадянами і організаціями майнових і особистих немайнових відносин, що скла-даються між суб'єктами права і становлять для них матеріальну і духовну цінність (наприклад, невиконання зобов'язань за ци-вільно-правовим договором, поширення чуток, що принижують честь і гідність людини).
Цивільно-правові проступки регулюються нормами цивіль-ного, сімейного, фінансового, аграрного права. На відміну від злочинів цивільні проступки не мають вичерпного переліку в законодавстві. Цивільно-правова відповідальність носить знач-ною мірою правовідновлючий (компенсаційний) характер.
Залежно від характеру цивільно-правового порушення розрізня-ють'.—
договірні правопорушення — пов'язані з порушенням зобо-в'язань сторін цивільно-правового договору;—
позадоговірні правопорушення — пов'язані з недодержанням або невиконанням вимог цивільно-правових норм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Види правопорушень. Правопорушність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок