Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Формування Української державності

Формування Української державності

Назва:
Формування Української державності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,20 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з історії держави і права
Формування Української державності


Перші державні формування. Княжа доба
На території України люди з'явилися більш, як 500 тис. років тому. Українська держава формувалася протягом трива-лого часу в складних історичних, соціально-економічних умо-вах. Класове суспільство на території України виникло у І тис. до н.е. Це — Боспорське, Скіфське царства.
У період зародження феодальних відносин на території Ук-раїни налічувалось понад сто східнослов'янських племен, які утворювали 14 племінних об'єднань: поляни, древляни, сіверя-ни, в'ятичі, радимичі, дреговичі, кривичі, ільменські слов'яни.
Перша держава східних слов'ян виникла у VII-XI ст. на території, де жили поляни. Називалась вона — Руська земля, об'єднувала Київське, Чернігівське і Переяславське князівст-ва, центром був Київ. Згодом Руська земля стала центром ве-ликої єдиної держави східних слов'ян, простягаючись аж до Новгорода.
Виникнення держави позитивно вплинуло на розвиток по-літичного ладу, економіки, культури. Київська Русь відіграва-ла помітну роль у міжнародному житті, особливо за князюван-ня Ярослава Мудрого (1019-1054), бо захищала Європу від східних кочівників.
Згодом, після смерті Ярослава, велика і могутня Київська Русь внаслідок феодальної роздрібненості, міжусобиць почала занепадати. У цей час відбувся інтенсивний політичний та еко-номічний розвиток на західних землях, де утворилось Галиць-ке князівство, а згодом, в результаті об'єднання Галичини і Волині — Галицько-Волинське князівство. Столицею його спо-чатку були Галич, потім Холм, а з 1272 р. — Львів.
Державою правив князь, який мав великі права. Він при-значав посадових осіб у містах і волостях. Помітну роль в уп-равлінні державою відігравала Рада бояр, куди входили великі землевласники, єпископи, високопоставлені державні службовці. За надзвичайних обставин скликалось віче, в якому могло бра-ти участь усе населення.
Після монголо-татарської навали, у другій половині XIV ст., ослаблене Галицько-Волинське князівство було захоплене Польським князівством і Великим князівством Литовським. Відтоді на тривалий час Україна втратила свою самостійність, її землі перебували під владою литовських князів, польських та угорських королів.
Польсько-литовський період
Історію Литовсько-Руської держави (столиця — м. Вільно) можна поділити на три періоди: 1) до 1386 p.; 2) від 1368 до 1569 p.; 3) після 1569 року.
До 1386 р. Литовсько-Руська держава була незалежною. Українські землі спершу перебували на становищі автономних удільних князівств, на чолі яких стояли місцеві руські князі або члени литовського великокнязівського роду. Тут і надалі існувала успадкована від давньоруської держави волосна сис-тема адміністративно-територіального поділу, згодом у волос-тях Київського і Подільського князівств утворились нові адмі-ністративно-територіальні одиниці — повіти.
Більш розвинута культура, організація державного життя Русі мали значний вплив на Литовське князівство. У Русі за-позичується форма організації княжого господарства й адмі-ністрації, податкових і судових справ. Руська мова стає мовою великокняжого двора і державної канцелярії.
Агресія Тевтонського ордену сприяла зближенню Литовсь-кого князівства і Польщі, що знайшло своє втілення у Кревській унії 1385 р.
У 1569 р внаслідок невдач у Лівонській війні (1558-1583) було укладено Люблінську унію, за якою Польща і Литва об'єд-налися у єдину державу — Річ Посполиту. На цьому завершу-ється литовсько-руський період в історії України — перехід-ний період між княжою добою і добою козаччини.
Під владою Польщі та інших держав
Після Люблінської унії українські землі перейшли до складу Польської корони і поділялися на воєводства (адміністративні одиниці): Волинське, Брацлавське, Белзьке, Київське, Подільсь-ке, Руське, з 30-х років XVII ст. — Чернігівське, де правили наділені необмеженою владою воєводи.
Державою з допомогою центрального уряду правив вели-кий князь з роду Гедимінів, при якому діяла господарська рада з числа князів, намісників, вищих урядовців та католицьких намісників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Формування Української державності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок