Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття релігійно-традиційного типу правової системи

Поняття релігійно-традиційного типу правової системи

Назва:
Поняття релігійно-традиційного типу правової системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,10 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Поняття релігійно-традиційного типу правової системи
Релігійно-традиційний тип правової системи — це сукупність національних правових систем держав, що мають спільні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розви-тку на основі релігійної норми, норми-звичаю і норми-традиції як основних джерел права, що являють собою тісне переплетен-ня юридичних, моральних, міфічних розпоряджень, які склали-ся природним шляхом і визнані державою.
Серед типів правової системи цей тип є найрізноманітнішим і складається із трьох великих груп правових систем, поєднаних внутрішньою схожістю:
1) релігійно-общинної — поєднує групи систем мусульман-ського, індуського, іудейського і християнського права. Харак-теризується фундаментальним значенням релігійних вчень у по-єднанні з тривалим збереженням общинного устрою;
2) далекосхідної (традиційної) — містить групи систем китай-ського і японського права. Характеризується провідною роллю релігійно-моральних доктрин у соціальному житті народу;
3) звичаєво-общинної — поєднує групи систем здебільшого африканського права. Характеризується сильним впливом зви-чаїв при збереженні общинних основ життя народу.
Кожна із зазначених груп правових систем ґрунтується на власних релігійно-філософських системах — іслам, індуїзм, кон-фуціанство, християнство. Юридичні джерела права співвідно-сяться з релігійними як форма і зміст. Релігійно-моральна нор-ма має пріоритет над правовою нормою. Проте правові системи релігійно-традиційного типу не є «нерухомими», не застигли у своєму первозданному вигляді, породженому особливостями розвитку і географічного положення. При збереженні спадкоєм-ності з минулою правовою культурою вони під впливом романо-германських і континентальних правових систем внесли чи-мало новел у національне право, змінили його структуру, врегу-лювали суспільні відносини на рівні законодавства, визнали норму права як важливий еталон поведінки тощо.
Поняття мусульманського права
Будучи складовою частиною ісламу, мусульманське право сприймалося і як система норм, і як досконала політико-право-ва доктрина. Мусульманське право можна розглядати як специ-фічну правову систему, що існує в рамках ісламської релігії, має державний характер і більш, ніж усі інші світові релігії, пов'яза-на з правом.
Мусульманське право — це сукупність підтримуваних держа-вою релігійних, моральних і правових норм, що склалися на ос-нові ісламу в тлумаченні вченими-богословами і правознавцями.
Географія поширення мусульманського права велика. Тра-диційно воно присутнє у державах Арабського Сходу (Іран, Ірак, Йорданія, Туреччина, Кувейт і т.ін.). Не менш традиційним воно є для мусульманських общин Африки (Сомалі, Танзанія, Кенія та ін.), Малайзії, Індонезії та деяких інших країн.
Через прихильність до ісламу вплив мусульманського права відчувають деякі з балканських країн і регіонів (наприклад, Ал-банія, Косово), низка країн СНД (Азербайджан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан та ін.), суб'єкти Російської Федера-ції (Татарстан, Ічкерія, Інгушетія та ін.), а також мусульманське населення України (кримські татари). У деяких із них спостері-гаються (різні за ступенем активності і глибиною) процеси від-новлення принципів і норм шаріату. В державних символах під-креслюється належність до мусульманського світу. Сьогодні більш ніж 700 мільйонів чоловік на питання «Хто ти за вірою? » — відповідають арабським словом муслим: «Людина, що сповідує іслам», мусульманин.
Мусульманське право віднесене до релігійно-общинної групи релігійно-традиційного типу правової системи з таких причин.
1. Як своєрідний юридичний феномен воно має відверто ре-лігійний зміст. Мусульманське право виникло в єдності із шарі-атом, який становить найважливіший компонент ісламської релігії. Його можна вважати окремою складовою частиною релі-гії ісламу.
Зв'язок мусульманського права з релігією ісламу є неодно-значним. З одного боку, існують правові і релігійні норми, які за своїм змістом збігаються і реалізуються як релігійними уста-новами, так і державними органами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Поняття релігійно-традиційного типу правової системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок