Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Основи теорії виникнення держави і права

Основи теорії виникнення держави і права

Назва:
Основи теорії виникнення держави і права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,66 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат з основ права
на тему:
Основи теорії виникнення держави і права


Право ніколи не може бути
вищим, ніж економічний лад
і зумовлений ним культурний
розви-ток суспільства.
Карл Маркс
1. Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
Держава і право виникають у суспільстві і залежать від рівня його розвитку. Кожне історично конкретне су-спільство об'єктивно вима-гає певного ступеня соціального регулювання та державно-владної організації. Нехтування цією закономірністю призводить до негативних наслідків для суспільства, які виявляються в неорганізованості чи зарегламентованості со-ціальних відносин.
Удосконалення соціального життя викликає зміну якості регулювання, що відображається в удосконаленні державно-правових інститутів. Це, зокрема, зумовлено тим, що держа-ва і право тісно пов'язані з політикою, економікою, релі-гією, філософією та іншими елементами надбудови суспіль-ства, які впливають на рівень його розвитку.
Водночас роль факторів соціально-економічного розвит-ку для держави та права не слід абсолютизувати. Держава і право здатні до “саморозвитку” та “самовдосконалення”, а в окремі історичні періоди навіть випереджають рівень загаль-ного розвитку суспільства.
2. Суспільна влада та со-ціальні норми за первісно-общинного ладу
Кожне суспільство характе-ризується певним рівнем впорядкованості та врегульованості суспільних відносин.
У первісному суспільстві ще не існувало держави і права, хоча вже були інші механізми, які надавали суспільству певної організованості. Суспільні відносини цього періоду регламентувалися за допомогою суспільної влади та соціаль-них норм .
Влада первісного суспільства мала суспільний характер, про що свідчать такі її ознаки:
1. Влада базувалася на сімейних відносинах. Основою суспільства того періоду була сім'я, тобто спільність людей на підставі кровної чи передбачуваної спорідненості. Саме в межах цієї спільності, а не території здійснювалися владні повноваження.
2. Влада була безпосередньо суспільною, тобто заснову-валась на принципах первісної демократії, суспільного са-моврядування, спиралася на авторитет і традиції суспіль-ства. Найбільш значущі питання вирішувалися спільно всі-ма членами роду на спеціальних зборах.
3. Оскільки влада здійснювалася безпосередньо суспіль-ством, то не передбачала наявності спеціальних органів та організацій, які б складалися з професійного чиновництва. Відсутніми були також органи, що здійснювали примус від імені держави.
4. Відсутність поділу суспільства на соціальні групи визначила можливість здійснення владних повноважень від імені суспільства та забезпечення єдності влади і соціальної системи.
Норми, які регламентували поведінку суб'єктів у суспіль-стві, мали соціальний характер, що підтверджується такими їх рисами:
1. Основними правилами поведінки були звичаї, тобто правила поведінки, що склалися історично внаслідок їх багаторазового застосування.
2. Вони мали характер так званих мононорм, тобто одна норма регламентувала різноманітні суспільні відносини (релігію, мораль, суспільні відносини, працю).
3. Норми мали природну основу, тобто викликалися економічною необхідністю та існували в поведінці людей.
4. Ці норми, як правило, діяли в силу звички, тобто не передбачали виникнення можливості їх невиконання.
5. Ці норми, як правило, мали усний характер, існували у свідомості та передавалися від покоління до покоління. Вони слугували відображенням єдності та взаємодопомоги членів роду.
6. Низький рівень свідомості та відсутність почуття провини не давали можливості чіткого розподілу норм на права та обов'язки.
Отже, суспільна влада та соціальні норми були найефек-тивнішими засобами впорядкування суспільних відносин. Вони найповніше відповідали умовам розвитку суспільства та забезпечували його єдність.
3. Держава і право як продукти та атрибути класового суспільства.
3 переходом від безкласового до соціально неоднорідного суспільства виникають держава і право. Цей процес спричинила дія багатьох факторів, що відобразили особли-вості розвитку різноманітних сфер суспільних відносин того періоду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Основи теорії виникнення держави і права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок