Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Захист в цивільному праві

Захист в цивільному праві

Назва:
Захист в цивільному праві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,25 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Захист в цивільному праві
До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не ста-нуть надбанням кожного, залишатиметься актуальною пробле-ма гарантування прав та свобод особи, прав інших учасників цивільних відносин.
Однією із таких гарантій є правовий захист.
Суть правового захисту трактується неоднозначне. У наукових публікаціях радянського періоду висловлювалися найрізно-манітніші погляди на поняття правового захисту. Одні автори вважали, що правовий захист включає в себе видання правових норм, які встановлюють права та обов'язки, порядок їх здійснення та захисту, діяльність навіть самих суб'єктів по здійсненню своїх прав, а також діяльність спеціальних органів по попередженню правопорушень та реалізації правових санкцій.
Інші притримувалися погляду, за яким правовий захист розгля-дався як система заходів, що спрямовані на забезпечення недо-торканості права, його здійснення та ліквідацію його порушень.
Правовий захист трактувався і як державно-примусова діяльність, що спрямована на відновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов'язку.
Правовий захист (окрім самозахисту та самооборони) немож-ливий поза діяльністю відповідних державних органів. Якщо ж відновлення порушеного права проведено самим порушником, то таке відновлення не може вважатися правовим захистом.2 Але діяльність, яка спрямована на відновлення права, — це ще не саме відновлення. Особливе значення має результат цієї діяль-ності, тобто безпосередня реалізація міри державного примусу, що визначена у рішенні цього органу. І саме це є головним у; суті правового захисту.
Правовий захист — завжди акт, що вже відбувся. В окремих; випадках для реалізації міри державного примусу достатньо винесення судового рішення. Оскільки в рішеннях про визнання права чи розірвання договору відповідач не примушується до певної активної поведінки, акт правосуддя і правовий захист збігаються у часі. Якщо ж відповідач присуджується до певної поведінки: повернути майно, сплатити неустойку, — реалізація державного примусу органічно пов'язана з виконанням рішення, без чого правовий захист не може вважатися таким, що відбувся.
Правовий захист можна розглядати і в динаміці — як процесі захисту, що має свій початок (подання позову, заяви) та кінець.
Правовий захист органічно пов'язаний з правовою охороною, однак ці категорії не можна назвати ідентичними.
Правову охорону слід розглядати на двох рівнях. На першому — вона полягає у регулюванні певних суспільних відносин, тоб-то у наданні їм відповідної юридичної оболонки. Об'єктом пра-вової охорони виступають тут саме суспільні відносини. У цьому розумінні правова охорона ототожнюється з правовим регулю-ванням, яке здійснюється законом.
На другому рівні об'єктом правової охорони стають конкретні суб'єктивні права конкретних учасників цивільного правовідношення. Потреба у такій охороні виникає одночасно з виникнен-ням самого права. Правова охорона суб'єктивного права вклю-чає в себе систему різноманітних юридичних заходів з метою уберегти його від можливого порушення: контрольна діяльність органів державної влади, профілактична робота міліції, забезпе-чення можливості примусового виконання юридичного обов'яз-ку тощо. Отже, можливість захисту суб'єктивного права і конк-ретне його здійснення є одним із складників правової охорони.
Правовий захист є результатом реалізації особою права на захист.
Серед суб'єктивних цивільних прав особи праву на захист відводиться особливе місце та особлива роль.
Право на захист — це специфічний сторож інших цивільних прав, гарант їх здійснення. Вважати право на захист складовим «лементом кожного суб'єктивного права — значить применшу-вати його значення. Право на захист — самостійне право особи, ;а не прив'язка до конкретного права. У свою чергу, право особи є правом саме тому, що захищеність складає його «генетичний» і код.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Захист в цивільному праві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок