Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Функції державних органів влади

Функції державних органів влади

Назва:
Функції державних органів влади
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,45 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Функції державних органів влади


Держава — це організація політичної влади домінуючої частини населення у соціальне неоднорідному суспільстві, з допомогою якої забезпечується його цілісність і безпека та здійснюється керівництво суспільством в інтересах цієї його частини, а також управління загальносуспільними спра-вами.
Держава відрізняється від інших організацій за такими оз-наками:
у кожній країні із соціальне неоднорідним суспільством може існувати лише одна держава, а організацій — багато;
тільки держава виступає офіційним представником усього суспільства; всі інші організації репрезентують лише його частину;
тільки держава може вирішувати загальносуспільні спра-ви, інші ж організації вирішують справи, що стосуються, як правило, лише частини суспільства;
держава має у своєму розпорядженні специфічний апарат, який наділений владними повноваженнями і має матеріальні засоби для реалізації цих повноважень, для виконання своїх завдань та функцій; тільки держава може встановлювати за-гальнообов'язкові для всього населення правила поведінки — юридичні норми;
тільки державна влада характеризується суверенітетом. Його ознаки: верховенство влади, повнота влади, самостій-ність і формальна незалежність влади від будь-якої іншої організації (або особи) як у певній країні, так і за її межами.
Суть держави проявляється у її функціях, які в основними напрямками (сторонами) діяльності держави. Функції поділяються на внутрішні (господарчо-організаторська, культурно-виховна, регулювання міри праці і споживан-ня, охорона всіх форм власності, правопорядку, природи та навколишнього середовища, боротьба із злочинністю, захист прав і свобод громадян та ін.) і зовнішні (бороть-ба за мир та мирне співіснування, співдружність з інши-ми країнами, захист батьківщини, суверенітету та не-залежності держави, участь держави в гуманітарних між-народних, культурних зв'язках та ін.).
Важливим інститутом конституційного права є систе-ма державних органів. Іноді Її називають державним апа-ратом, через який здійснюється державна влада, функції держави. До державних органів належать відповідні уста-нови, організації (міністерства); одноособові представники держави (Президент); вищі та місцеві органи влади; ви-конавчі органи; судові органи; органи прокуратури. Са-мостійне місце у системі державних органів займають Збройні Сили, Національна Гвардія, органи Служби без-пеки, органи попереднього розслідування, виправні уста-нови.
Спільним для всіх названих органів є те, що вони ма-ють власні повноваження, обсяг і характер яких зале-жить від цілей та завдань кожного із них і визначаються відповідними законодавчими актами.
Конкретні повноваження Верховної Ради, Президії Вер-ховної Ради України, Голови Верховної Ради та інші важ-ливі питання зафіксовані у главі 12 Конституції України і уточнені у розділі другому Конституційного договору. Ці повноваження класифікуються за певними ознаками:—
загального значення (розглядав та вирішує будь-які питання, що не входять до компетенції інших гілок влади, визначав основні напрямки внутрішньої та зовніш-ньої політики України, затверджує важливі загально-державні програми);—
законодавчої діяльності (прийняття Конституції, кон-ституційних та інших законів, постанов, накладання вето на укази Президента, регулювання відносин громадян-ства, власності, оподаткування та ін.);—
щодо кадрових питань (призначення виборів, рефе-рендумів, обрання Голови Верховної Ради та його заступ-ників, призначення суддів обласної та вищої ланки, Кон-ституційного та Арбітражного судів, призначення та звільнення Генерального прокурора України за подан-ням Президента);—
з питань адміністративно-територіального устрою України (утворення, ліквідація областей, районів, за-твердження кордонів тощо);—
контрольного характеру (за дотриманням Конституції України та інших законів; у сфері захисту прав люди-ни; за наданням Україною позик, економічної допомоги іноземним державам;—
стосовно міжнародних відносин (розгляд доповіді Президента України про зовнішню політику України, ратифікація та денонсування міжнародних договорів тощо);—
стосовно виняткових випадків (запровадження надзви-чайного ,стану, затвердження рішення про оголошення війни, запровадження військового стану, делегування за-конодавства Кабінету Міністрів України та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Функції державних органів влади

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок