Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Причини виникнення держав

Причини виникнення держав

Назва:
Причини виникнення держав
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,68 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Причини виникнення держав”


1. Основні теорії походження держави
Патріархальна теорія (Аристотель, Р. Філмер, Н.К. Михайловський, М.Н. Покровський). Відповідно до цієї теорії держава походить від патріархальної сім'ї, внаслідок її розростання: сім'я — сукупність сімей (селище) — сукупність селищ (держа-ва). Аристотель називав людину політичною твариною, яка всту-пає у відносини з людьми з метою виживання. Відбувається утво-рення сімей. Розвиток цих сімей у результаті розмноження при-зводить до створення селищ, їх об'єднання утворюють державу.
Отже, держава з'являється як результат сімейних взаємовід-носин, а влада монарха трактується як продовження влади бать-ка (патріарха) у сім'ї, яка є «батьківською» за характером. Нате-пер ця теорія не може бути сприйнята, однак її деякі елементи, насамперед роль сім'ї у становленні державності, повинні вра-ховуватися.
Теологічна теорія (Фома Аквінський) грунтується на ідеї боже-ственного створення держави з метою реалізації загального бла-га. Вона обґрунтовує панування духовної влади над світською, церкви — над державою. Кожній людині наказується упокоритися перед волею Бога, який встановив державну владу, підкоритися тій владі, яка санкціонована церквою. Теологічна теорія прони-зана ідеєю вічності держави, її непорушності. Звідси випливає твердження про необхідність збереження в незмінному вигляді всіх існуючих у суспільстві державно-правових інститутів.
У теологічній теорії важко знайти елементи, прийнятні для сучасного світського трактування походження держави, її раці-ональним зерном можна вважати ідею про укріплення порядку як загального блага в державі. Правда, такий порядок, відповід-но до цієї теорії, створюється за допомогою божественної сили, що виключає активність людини.
Договірна (природно-правова) теорія (Г. Гроцій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Я.Козельский, М.Радищев, І.Кант). Дана теорія ґрунтується на ідеї походження держави в результаті угоди (договору) як акта розумної волі людей. Об'єд-нання людей в єдиний державний союз розглядається як природ-на вимога збереження людського роду і забезпечення справед-ливості, свободи і порядку.
В основу теорії природного права покладено тезу про те, що державі передував природний стан людей. Він уявлявся авторам теорії неоднозначним. Гоббс вважав, що в природному стані від-бувається «війна всіх проти всіх». Руссо, навпаки, малював рай-дужну картину свободи і рівності. Проте усі вони розглядали державу як продукт людської діяльності і прагнення людей до виживання. Домовившись про створення держави, люди або передають правителю частину своїх природжених прав, щоб потім одержати їх з його рук (один варіант трактування походження держави), або домовляються про збереження своїх природних прав (інший варіант). У будь-якому разі передбачається забезпе-чення прав і свобод людини в рамках держави.
Зрозуміло, об'єктивні причини виникнення держави не можна пояснити тільки договором, їх значно більше. Водночас договір відіграє істотну роль у створенні ряду держав, практиці їх дер-жавного будівництва. Так, Конституцією США закріплений до-говір між народами, які перебувають у складі держави, і визна-чені його цілі: затвердження правосуддя, охорона внутрішнього спокою, організація спільної оборони, сприяння загальному доб-робуту.
Органічна теорія (Г.Спенсер) ототожнює процес виникнення і функціонування держави з біологічним організмом. Уявлення про державу як про своєрідну подобу людському організму сфор-мульовані ще давньогрецькими мислителями. М. Спенсер у XIX ст. розвив цю думку, заявивши, що держава — це суспіль-ний організм, який складається з окремих людей, подібно до того, як живий організм складається з клітин.
Відповідно до його теорії держава, як й усяке живе тіло, ґрунтується на диференціації та спеціалізації. Диференціація означає, що держава спочатку виникає як найпростіша політична реальність і в процесі свого становлення ускладнюється, роз-ростається. Цей процес завершується загибеллю держави в ре-зультаті її старіння.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Причини виникнення держав

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок