Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> реферат: Основи права

Загрузка...

Основи права / сторінка 2

Назва:
Основи права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,90 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Отже, при наявності спадкоємців першої чер-ги утриманці будуть успадковувати разом з ними. Якщо до спадкоємства закликаються спадкоємці другої черги, утри-манці успадковують разом з ними. За відсутності спадкоємців першої і другої черг або за їх відмови від спадщини успадко-вують тільки утриманці.
Спадкове право надає кожному громадянину можливість на випадок смерті розпоряджатися своїм майном. Таке роз-порядження називається заповітом. Заповідачем може бути дієздатна особа. Спадкоємцями за заповітом можуть бути будь-які особи, незалежно від того, чи є вони в переліку спад-коємців за законом, чи їх немає. Цими особами можуть бути не лише громадяни, а й юридичні особи, а також держава.
Заповідач може в будь-який час відмінити свій заповіт або заповісти своє майно іншій особі.
Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі із за-значенням місця і часу його укладання, підписаний особис-то заповідачем і нотаріально посвідчений. Проте закон до-пускає можливість посвідчення заповіту крім нотаріальної контори й іншими органами і особами. Так, до нотаріально посвідчених заповітів прирівнюються заповіти громадян, що перебувають на лікуванні в лікарнях, проживають в будин-ках престарілих, перебувають під час плавання на морських суднах, заповіти військовослужбовців, заповіти громадян, які перебувають в експедиціях, заповіти осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, та ін. Ці заповіти посвідчують ви-значені цивільним законодавством посадові особи. Усуваються від спадщини особи, які:*
навмисно позбавили життя спадкодавця або зробили замах на його життя;*
батьки після дітей, відносно яких вони були позбавлені батьківських прав і не поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини;*
батьки і повнолітні діти, що злісно ухилялися від вико-нання покладених на них в силу закону обов'язків щодо утри-мання спадкодавця, якщо ці обставини підтверджені в судо-вому порядку.
Є категорія осіб, які мають право на обов'язкову частку спадщини. Вони успадковують незалежно від змісту запові-ту не менше двох третин частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за законом (обов'язкова частка).
До них належать неповнолітні або непрацездатні діти спад-кодавця (в тому числі усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) й утриманці померлого.
Для набуття спадщини необхідна наявність кількох умов. Насамперед це відкриття спадщини. Часом відкриття спад-щини визначається день смерті спадкодавця або день на-брання законної сили рішенням суду про оголошення гро-мадянина померлим. Наступним юридичним фактом є ви-словлене спадкоємцем бажання прийняти спадщину. Для цього він повинен протягом шести місяців подати заяву в нотаріальну контору про бажання прийняти спадщину або вступити в фактичне володіння спадщиною. Термін шість місяців називається строком для прийняття спадщини. Після закінчення цього терміну нотаріус видає документ про успад-кування майна.
Поділ спадщини відбувається за згодою спадкоємців, а якщо виникає суперечка, то її розв'язує суд.
2. Реалізація норми права, правові відносини.
Правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами права. Це саме життя норми права. Правовідноси-ни — явище складне для реального сприймання, їх не мож-на побачити чи сприйняти Іншими органами чуттів. Реаль-но можна лише спостерігати конкретну поведінку людей, ска-жімо, продавця і покупця, які реалізують свої суб'єктивні права, передбачені цивільним законодавством. Через право-відносини особи можуть реалізовувати свої права і обов'яз-ки, задовольняти свої інтереси. Правовідносини виникають з конкретної поведінки суб'єктів правовідносин (громадян, організацій, підприємств і т. ін.).
Основні ознаки правовідносин такі:
а) вони виникають на основі норм права;
б) характеризуються наявністю сторін, які мають суб'єк-тивні права та юридичні обов'язки;
в) вони є видом суспільних відносин фізичних чи юри-дичних осіб, організацій і спільнот;
г) здійснення суб'єктивних прав чи додержання юридич-них обов'язків у правовідносинах контролюється і забезпе-чується державою.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Основи права

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок