Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу

Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу

Назва:
Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,93 KB
Завантажень:
27
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу
Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право - через нормативне регулю-вання. Останнє споконвічне покликано бути стабілізуючим і заспокійливим фактором завдяки принципам волі і справедли-вості, які містяться у ньому.
Правове регулювання — це здійснюване державою за допомо-гою права і сукупності правових засобів упорядкування суспіль-них відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Ознаки правового регулювання:
1) правове регулювання — різновид соціального регулювання;
2) за допомогою правового регулювання відносини між су-б'єктами набувають певної правової форми, яка має споконвічно державно-владний характер, тобто в юридичних нормах дер-жава вказує міру можливої та належної поведінки;
3) правове регулювання має конкретний характер, тому що завжди пов'язане з реальними відносинами;
4) правове регулювання має цілеспрямований характер — спрямоване на задоволення законних інтересів суб'єктів права;
5) правове регулювання здійснюється за допомогою право-вих засобів, які забезпечують його ефективність;
6) правове регулювання гарантує доведення норм права до їх виконання.
Не слід плутати два явища: правове регулювання і правовий вплив. Термін «регулювання» походить від латинського слова «regulo» (правило) і означає впорядкування, налагодження, при-ведення чого-небудь у відповідність з чим-небудь. Термін «вплив» означає вплив на що-небудь за допомогою системи дій. Смис-лове навантаження у цих двох категорій є близьким, частково збігається, але не є однозначним.
Правовий вплив — це взятий у єдності та різноманітті весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку людей за допомогою як правових, так і неправових засобів.
Правовий вплив на людину здійснюється по двох каналах:
1) інформаційному — за допомогою правових норм до відома учасників доводиться позиція, яку займає держава стосовно дозво-леної, необхідної або забороненої поведінки;
2) ціннісно-орієнтаційному — за допомогою права здійснюєть-ся засвоєння суспільством його цінностей, які напрацьовані людст-вом і спадкоємне переходять з покоління в покоління.
Правовий вплив багато в чому зводиться до інформативної та виховної ролі права, підсилити яку можуть пропаганда право-вих знань, система широкої юридичної освіти.
Відмінності між правовим регулюванням і правовим впли-вом:
за обсягом:*
предмет правового впливу об'ємніше (ширше) предмета пра-вового регулювання — його складають відносини, які не регу-люються правом, але на які поширюється дія права;
за змістом:*
у правовому впливі не завжди є точний юридичний захід (кр:м норм права, він містить у собі інші соціальні засоби і фо-рми впливу на поведінку людей), тоді як у правовому регулю-ванні він є обов'язковим (регулювання відбувається за допомо-гою певної правової норми).
За головними особливостями свого змісту правовий вплив є не специфічно правовим, а загальним, в якому діє не право як сукупність норм, а «дух» права, просліджується вплив права на систему суспільних відносин, потенціал психічного складу осо-би, її правову свідомість і культуру. Коли зміст права проходить через свідомість людей, вона стає правосвідомістю. Люди пови-нні поводитися однаково в однотипній ситуації, якщо право встановлює певні правила поведінки. Виробляється стандарт поведінки, формується загальна нормативна культура як безпо-середня передумова законослухняності громадян. Це і є право-вий вплив на поведінку людей;
за механізмом реалізації права:
у правовому регулюванні право реалізується через його ме-ханізм — систему правових засобів і форм (норми права, право-відносини, акти реалізації і застосування норм права та ін.), тоді як правовий вплив здійснюється за допомогою системи неюридичних засобів — ідеологічних, психологічних, інформаційних та інших механізмів.
Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання
Сфера правового регулювання — це сукупність суспільних від-носин, яку можна і необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок