Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Податкове регулювання

Податкове регулювання

Назва:
Податкове регулювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,57 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Тема: Податкове регулювання
Функції податків
Особлива роль у державному регулюванні належить податковій політиці. Податки є одним із найважливіших видів державних доходів, що їх одержує держава на підставі своїх владних повноважень. Податок — це обов'язковий платіж, який стягується до бюджету з юридичних осіб і громадян.
Основними функціями податків є три: фіскальна, соціальна та регулююча. Сутність фіскальної функції податків полягає в тому, що вони забезпечують фінансування державних витрат. Сутність соціальної функції податків — у підтримуванні соціальної рівно-ваги через зменшення надто великої розбіжності реальних доходів окремих соціальних груп населення. Сутність регулюючої функції податків — у тому, що за їх допомогою здійснюється ре-гулювання економічної кон'юнктури, секторної, галузевої та ре-гіональної структури економіки, інвестиційної активності, зовні-шньоекономічних зв'язків, науково-дослідних робіт, охорони навколишнього природного середовища та інших об'єктів.
Принципи побудови податкової системи
Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, а також сукуп-ність державних податкових органів та їх компетенція — станов-лять податкову систему. Відтак податкова система складається з системи оподаткування та системи податкових органів.
Податкова система має грунтуватися на таких засадних прин-ципах:
1. Принцип обов'язковості сплати податків передбачає вста-новлення відповідальності платників податків за порушення по-даткового законодавства.
2. Принцип рівності суб'єктів оподаткування та недопущен-ня будь-яких виявів податкової дискримінації забезпечується од-наковим підходом до суб'єктів господарювання щодо визначення зобов'язань зі сплати податків.
3. Принцип соціальної справедливості означає організацію со-ціальної підтримки малозабезпечених верств населення запрова-дженням економічно обґрунтованого оподаткування, тобто вста-новленням неоподатковуваного мінімуму та диференційованого й прогресивного оподаткування доходів громадян.
4. Принцип стабільності означає незмінність податків та їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.
5. Принцип наукової обгрунтованості передбачає встановлен-ня податків на підставі реальних показників стану та фінансових можливостей національної економіки. При цьому враховується необхідність досягнення збалансованості видатків бюджету з йо-го доходами.
6. Принцип рівномірності сплати податків забезпечується встановленням строків сплати, виходячи з необхідності забезпе-чення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансу-вання видатків.
7. Принцип компетенції означає встановлення і скасування за-гальнодержавних податків, а також пільг щодо оподаткування тільки Верховною Радою України.
8. Принцип єдиного підходу передбачає забезпечення однако-вого підходу до розробки законів про оподаткування з обов'яз-ковим визначенням платника податку, об'єкта оподаткування, податкової бази, строків і порядку сплати податку та підстав для надання податкових пільг.
9. Принцип доступності забезпечує відкритість норм подат-кового законодавства для платників податків.
Система оподаткування
Система оподаткування— це нормативно визначені органами законодавчої влади платники податків, їхні права та обов'язки, об'єк-ти оподаткування, види податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також порядок стягнення встановлених податкових платежів, зборів і внесків.
Податкові платежі здійснюються лише на підставі податково-го закону: мають бути законодавче визначені платник податку, об'єкт оподаткування, податкова база, розмір ставки, податковий період та строк сплати податку.
Платник податку — це юридична або фізична особа, на яку, згідно з чинним законодавством, покладається зобов'язання спла-чувати податки.
Об'єкт оподаткування — це кількісно виміряний економіч-ний феномен, що підлягає оподаткуванню (прибуток, додана вар-тість, майно, доход тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Податкове регулювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок