Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Державний апарат (середина 1960-х — середина 1980-х pp

Державний апарат (середина 1960-х — середина 1980-х pp

Назва:
Державний апарат (середина 1960-х — середина 1980-х pp
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,04 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Державний апарат (середина 1960-х — середина 1980-х pp.)
У двадцятиріччі, що розглядається, в Україні функціонував розгалужений державний апарат. Його організація і діяльність юридично регулювались Конституціями СРСР і УРСР, іншими право-вими актами, а фактично — рішеннями з'їздів, пленумів ЦК КПРС, Компартії України, інших партійних структур.
Найвищим органом влади республіки за Конституціями УРСР 1937 p. і 1978 p. вважалась Верховна Рада УРСР, яка формувалась на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таєм-ному голосуванні. Депутатом Верховної Ради УРСР міг бути обра-ний громадянин республіки, якому виповнилося 21 рік, а за Конс-титуцією УРСР 1978 p. — 18 років. Верховна Рада УРСР мала право вирішувати усі питання, віднесені до відання Української РСР, а також створювати підзвітні їй органи. Основна організаційна форма діяльності Верховної Ради УРСР — сесії (чергові та позачергові). Передбачалось скликання чергових сесій Верховної Ради УРСР двічі на рік. Діяльності Верховної Ради в період, що розглядається, найбільшою мірою було притаманне поєднання законодавства із здійсненням державного управління і контролю. Допоміжним орга-ном Верховної Ради виступали її постійні комісії. В досліджуваний період їх кількість постійно зростала. Так, на першій сесії Верховної Ради УРСР шостого скликання (1963—1967 pp.) були додатково сформовані комісії: важкої промисловості і машинобудування, лег-кої і харчової промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку, комунального господарства і побутового обслуговування, з питань науки і культури. Окремі зміни в систему комісій вносилися і в наступні роки. У Верховній Раді УРСР дев'ятого скликання, об-раній 15 квітня 1975 p., функціонувало 17 постійних комісій:
закордонних справ, у справах молоді, важкої промисловості, легкої і харчової промисловості, місцевої промисловості, транспорту і зв'язку, сільського господарства, комунального і побутового обслу-говування, торгівлі, освіти і науки, культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення, охорони природи, а також мандатна, законодавчих пропозицій і планово-бюджетна. Діяльність постій-них комісій регулювалась Положенням про постійні комісії Верхо-вної Ради Української РСР, затвердженим 29 червня 1966 р. на дев'ятій сесії Верховної Ради УРСР шостого скликання. У ньому визначались завдання, права і обов'язки постійних комісій, форми та методи їх організаційної діяльності. Правовий статус постійних комісій Верховної Ради УРСР закріплювала й Конституція УРСР 1978 p., де в ст. 109 зазначалось, що "Верховна Рада Української РСР обирає з числа народних депутатів Української РСР постійні комісії для ведення законопроектної роботи, попереднього розгля-ду і підготовки питань, що належать до відання Верховної Ради Української РСР, а також для сприяння проведенню в життя зако-нів Української РСР та інших рішень, прийнятих Верховною Радою Української РСР, контролю" за діяльністю державних органів і організацій". 25 березня 1980 p. було затверджено нову редакцію Положення про постійні комісії Верховної Ради УРСР.
Верховній Раді УРСР була підзвітна Президія Верховної Ради республіки. Конституція УРСР 1937 р. не визначала правове стано-вище Президії, зафіксувавши лише, що це орган, який тлумачить закони і видає укази, але діяльність Президії виходила за дані рамки. Зміст зазначеної діяльності у другій половині 60-х — першій половині 70-х років полягав у контролі за дотриманням конститу-ції, союзного і республіканського законодавства, підготовці питань до сесій, забезпеченні нормальної роботи Верховної Ради, керів-ництві місцевими Радами, вдосконаленні структури республікансь-ких органів управління, розв'язанні адміністративно-територіаль-них питань. Президія широко застосовувала нормативне регулю-вання суспільних відносин, видаючи з цією метою, як правило, укази. Указ — другий після закону акт вищої юридичної сили. Президія давала тлумачення окремим нормам кримінального, кри-мінально-процесуального, адміністративного та іншого законодав-ства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Державний апарат (середина 1960-х — середина 1980-х pp

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок