Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття, ознаки і функції правового виховання

Поняття, ознаки і функції правового виховання

Назва:
Поняття, ознаки і функції правового виховання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,71 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття, ознаки і функції правового виховання
Правове виховання — це цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання — дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її по-важати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто сфо-рмувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, зна-ючи свої права і обов'язки, може грамотно захищати себе від не-законних дій з боку юридичних органів, то застосовують право.
Правове виховання тісне пов'язане з усіма видами соціаль-ного виховання — моральним, політичним, естетичним та ін. їх можна назвати «субправовими», тобто такими, що «прилягають до правового», «пов'язані з правовим», оскільки всі вони втягу-ються в орбіту правового виховання.
Ознаки (риси) правового виховання:
1) будується на засадах системи норм права;
2) припускає впровадження в правосвідомість виховуваних складових елементів упорядкованих суспільних відносин — до-зволянь, зобов'язувань, заборон.
Поєднуючись у процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволяння, зобов'язування, заборо-ни перетворюються на первинні засоби правового регулювання, які створюють умови для здійснення правомірної поведінки;
3) спирається на можливість застосування примусової сили держави через покладання юридичної відповідальності на пра-вопорушників;
4) охоплює суб'єктів права, які не тільки додержуються пра-вових норм, а й є схильними до правопорушень та порушили ці норми;
5) здійснюється за допомогою спеціальних правовиховних способів і засобів;
6) здійснюється вихователями, що, як правило, мають юри-дичну освіту або спеціальну юридичну підготовку.
Сутністю правового виховання є формування правової наста-нови на узгодження прагнень і сподівань особи з інтересами і сподіваннями суспільства, тобто процес вироблення непохит-них правових ідей і принципів у правосвідомості виховуваних, формування правової культури.
Зміст правового виховання — це процес цілеспрямованого і систематичного впливу на правосвідомість особи (групи) за до-помогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, певних способів і заходів, які має у своєму розпорядженні суспіль-ство.
Функції правового виховання:
1) передача виховуваним (індивідам, громадським групам) певної суми правових знань, навичок, умінь;
2) формування правових ідей, почуттів, переконань у право-свідомості виховуваних, вироблення правової настанови на пра-вомірну поведінку;
Правове виховання відбувається в правовому полі, у вре-гульованих правом сферах суспільних відносин.
Не слід плутати правове виховання і правове регулювання, хоча вони й є взаємозалежними. Об'єктом правового регулю-вання є головним чином відносини — вольові акти поведінки особи, а об'єктом правового виховання, виховною функцією права — її свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не означає, шо правосвідомість особи не зазнає впливу правового регулю-вання і його механізму. Але цей вплив є другорядним відносно поведінки особи, її вчинків.
Система і механізм правового виховання. Правова вихованість
Правове виховання має свою систему, механізм, стадії.
Система правового виховання — це сукупність основних час-тин (елементів) правовиховного процесу, яка забезпечує його
певний порядок і організацію.
Систему правового виховання складають такі елементи:
1) суб'єкти — державні органи, організації, спеціально упов-новажені державою особи, що здійснюють правовиховну діяль-ність;
2) об'єкти — виховувані громадяни або громадські групи;
3) сукупність правовиховних заходів, певних способів і за-собів.
Суб'єкт правового виховання може мати правовиховну функ-цію як основну (Національна юридична академія України, Оде-ська юридична академія. Київська академія внутрішніх справ, Університет внутрішніх справ, юридичні факультети державних університетів та ін.) або як одну із багатьох (ради народних де-путатів, прокуратура, адвокатура, органи юстиції, МВС та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття, ознаки і функції правового виховання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок