Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

Назва:
Фонд державного майна України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,54 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з дисципліни – „Правові основи приватизації”,
на тему: „Фонд державного майна України”


Історичні Відомості:
Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi — Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння комунального майна було утворено в 1992 роцi.
В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органiв приватизацiї в Українi". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органiв приватизацiї.
Згiдно з Указом Президента України "Про змiни в системi центральних органiв виконавчої влади України" вiд 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органiв виконавчої влади.
Вiдповiдно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України пiдпорядкований i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. У своїй дiяльностi фонд керується Конституцiєю i законодавчими актами України, Кабiнету Мiнiстрiв України.
Фонд має регiональнi вiддiлення в усiх областях України, В Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi.
Основнi завдання Фонду полягають у наступному:
захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;
здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;
здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна пiдприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;
сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для конкуренцiї виробникiв.
Фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:
змiнює у процесi приватизацiї органiзацiйно-правову форму пiдприємств, що перебувають у загальнодержавнiй власностi, шляхом перетворення їх у вiдкритi акцiонернi товариства;
продає майно, що перебуває у загальнодержавнiй власностi у процесi його приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств i об'єктiв незавершеного будiвництва;
укладає угоди з посередниками щодо органiзацiї пiдготовки до приватизацiї та продажу об'єктiв приватизацiї;
видає лiцензiї посередникам;
вживає заходiв до залучення iноземних iнвесторiв до процесу приватизацiї;
бере участь у створеннi спiльних пiдприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власнiстю;
представляє iнтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.
Фонд очолює Голова, який призначається на посаду i звiльняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. На сьогоднi Головою Фонду державного майна України є .
В рiзнi роки Фонд державного майна України очолювали:
з жовтня | 1998 | по  квiтень | 2003 | Бондар Олександр Миколайович;
з березня | 1997 | по квiтень | 1998 | Лановий Володимир Тимофiйович;
з серпня | 1994 | по лютий | 1997 | Єхануров Юрiй Іванович;
з липня | 1991 | по липень | 1994 | Прядко Володимир Володимирович.
Практична дiяльнiсть Фонду держмайна спирається на програму приватизацiї. Згiдно з програмою приватизацiї на 2000-2002 роки прiорiтети роботи в сферi приватизацiї полягають в наступному:
залучення iнвестицiй в економiку України шляхом продажу акцiй на конкурсах та на мiжнародних фондових ринках;
залучення до пiдготовки на проведення приватизацiї нацiональних та iноземних суб'єктiв фондового ринку;
продаж стратегiчних об'єктiв приватизацiї за грошовi кошти.
Центральний апарат Фонду державного майна України
Керівник - Чечетов Михайло Васильович
Голова Фонду державного майна України
Адміністративно-господарський департамент
Основні функції і завдання Департаменту: 
1. Організація та здійснення кадрової роботи, що передбачає добір працівників і просування їх по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, формування і робота з кадровим резервом, постійне підвищення фахових знань працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби у центральному апараті та регіональних відділеннях і представництвах Фонду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Фонд державного майна України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок