Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Правовий акт

Правовий акт

Назва:
Правовий акт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,43 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Правовий акт
Правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваже-ного суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомо-гою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушен-ня. Він оформляється у встановлених законом випадках у ви-гляді письмового документа (акта-документа).
Ознаки правового акта:
1) виражає волю (волевиявлення) уповноваженого суб'єкта права, його владні веління;
2) має офіційний характер, обов'язковий для виконання;
3) спрямований на регулювання суспільних відносин;
4) встановлює правові норми, а також конкретні правовідно-сини;
5) може бути актом-документом, зміст якого фіксується у встановленій законом документальній формі, і актом-дією, за допомогою якого виникає юридичний результат (встановлення правових норм, їх застосування і т.д.);
6) становить юридичний факт, що спричиняє певні правові наслідки.
Види правових актів за формою вираження:
1) письмовий (акт — документ);
2) усний (заяви, розпорядження, накази, вказівки);
3) конклюдентний (акт — дія).
Види правових актів за юридичною субординацією:*
нормативні, що регулюють певну сферу суспільних відно-син і є загальнообов'язковими;*
індивідуальні (ненормативні), що породжують права і обов'яз-ки лише у тих конкретних суб'єктів, яким вони адресова-ні, у конкретному випадку;*
інтерпретаційні (акти тлумачення норм права), що мають допоміжний характер і, як правило, «обслуговують» нор-мативні акти.
Слід мати на увазі, що, крім зазначених класичних актів — нормативних, індивідуальних, інтерпретаційних — є акти змі-шаного нормативно-конкретного змісту, тобто такі, що склада-ються з нормативних і індивідуальних норм. Вони притаманні ряду правових систем романс-германського типу.
Є нетипові (спеціалізовані) акти — акти, що затверджують положення, правила статутів, або акти, що складаються з декла-рацій, закликів, звернень.
Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів
Нормативно-правовий акт — офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змі-нює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт правотворчості, який містить юридичні норми. Отже, нормативно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, зміну або ска-сування дії норм права.
Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції:
функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.
Ознаки нормативно-правового акта:
1) приймається або санкціонується уповноваженими органа-ми держави (правотворчими органами) або народом (через ре-ферендум);
2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків;
3) приймається з дотриманням певної процедури;
4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити:
а) вид акта (закон, указ, постанова);
б) найменування органу, який ухвалив акт (парламент, президент, уряд, місцевий орган влади);
в) заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Ка-бінету Міністрів України приймаються без заголовка);
г) дата ухвалення акта;
г) номер акта;
д) дані про посадову особу, яка підписала акт;
5) публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'яз-ковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка (в Україні закони публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», газетах «Голос України» та «Юридичний вісник Укра-їни»; постанови Кабінету Міністрів — у збірниках постанов уря-ду України та газеті «Урядовий кур'єр»; закони і підзаконні акти — у часописі «Офіційний вісник України»).
Структура нормативно-правового акта залежить від його спе-цифіки і виду, припускає поділ нормативного матеріалу на під-розділи.
Основні структурні елементи нормативно-правового акта:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Правовий акт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок