Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.

Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.

Назва:
Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,95 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Тема:
українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.


План
1. Розвиток ідеї правової держави
2. Основні ознаки правової держави.
3. Шляхи побудови правової держави в України.


Розвиток ідеї правової держави
Ще в стародавніх Греції та Римі деякі філософи ви-словлювали думки про доцільність панування в країні за-кону. Прибічниками цього були Солон і Геракліт, Платон і Аристотель. Але в умовах рабовласницького і феодаль-ного суспільства їхні ідеї не були реалізовані.
На основі знань з історії спробуйте пояснити, чому в рабовласницькому і феодальному суспільствах ідея правового суспільства не знайшла підтримки і розвитку?
По-новому ці ідеї були сприйняті в період формування капіталістичних відносин у країнах Європи. Саме тоді народилися ідеї поділу влади (її автор — Ш. Л. Монтеск'є), рівності усіх членів суспільства перед законом та інші, втілившись у правових актах новостворених буржуазних держав — Декларації прав людини і громадянина у Франції (1789), конституціях США (1787) і Франції (1791). Ідеї правової держави розвивали у своїх творах Ш. Л. Монтеск'є, Дж. Локк, І. Кант.
В Україні вперше ідея рівності всіх людей з'являється в Литовському статуті 1588 року. У творах українських мислителів-демократів та письменників Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, які писали за часів Польщі, Російської та Австро-Угорської імперій, до складу яких входила територія сучасної України, відстоювалися ідеї переходу до демократичного суспільства, республікан-ської форми правління, рівності, верховенства закону тощо.
На початку XX століття демократичні ідеї розвитку держави утверджували вчені-правознавці. За часів ра-дянської влади в Україні та в СРСР у цілому було при-йнято чимало законів, що відповідали ідеям демократії та правової держави. Одними з найдемократичніших У; світі для свого часу були Конституції СРСР 1936 року т» УРСР 1937 року. СРСР і УРСР підписали і ратифікували багато міжнародних угод, декларацій, серед яких Зага-льна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, що діють і сьогодні. Але в умовах радянської влади чимало із цих про-голошених на папері норм не було реалізовано.
Після початку перебудови в середині 80-х років ідеї правової держави знову отримали право на існування в наукових дискусіях, на сторінках книжок і періодичних видань.
Завдання побудови України як правової держави було проголошене в перших актах, прийнятих на шляху до не-залежної української держави на початку 90-х років ми-нулого століття. Нині цю ідею закріплено в Конституції України.


Основні ознаки правової держави.
Метою створення правової держави в Україні є забезпечен-ня цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.
Концепція правової держави в сучасних умовах - це не лише проголошення основних принципів і рис, що складають теорію такої держави, а й необхідність реального формування нових соціально-політичних інститутів, котрі замінили б закриту ав-торитарну політичну систему на відкриту демократичну систе-му, яка діяла б на засадах панування права (правового закону) в суспільстві.
Правова держава нині розглядається як держава, в якій ви-ключно юридичними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здійснення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, взаємна відповідальність держави та осо-би, контроль і нагляд за утворенням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової держави в Україні є за-безпечення цивілізованого функціонування і розвитку грома-дянського суспільства.
Отже, правова держава в Україні може розглядатись як політико-юридична форма організації суспільного життя, що належить до таких фундаментальних соціальних цінностей, як права людини і громадянина, конституціоналізм, демократія тощо.
Основні риси правової держави в Україні:
а) верховенство і панування правового закону;
б) постійне утвердження суверенітету народу як єдиного джерела державної влади;
в) здійснення поділу влади на законодавчу, виконавчу та су-дову;
г) забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, виконання ними своїх обов'язків перед іншими людьми, державою і громадянським суспільством;
ґ) врегулювання взаємовідносин між особою та державою на засадах дозволеності особі робити все, що прямо не заборонено законом, а державним органам — тільки те, що прямо дозволено законом;
д) взаємна відповідальність між особою та державою, відпо-відальність держави перед особою і громадянським суспільством за свою діяльність;
е) ефективна організація контролю й нагляду за здійсненням законів і режиму законності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок