Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Зміни в законодавстві в період перебудови (1986-1991 pp

Зміни в законодавстві в період перебудови (1986-1991 pp

Назва:
Зміни в законодавстві в період перебудови (1986-1991 pp
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,79 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Зміни в законодавстві в період перебудови (1986-1991 pp.)
На початок 1985 р. в Україні діяло розгалужене як союзне, так і повністю відповідне йому республіканське законодавство. Воно було покликане забезпечити функціонування командно-адмініст-ративної системи управління і планової економіки. У роки "пере-будови" здійснюється реформування законодавства. У діючі зако-ни, інші правові акти вносяться численні зміни і доповнення. Крім того, приймаються нові законодавчі акти. Практично не було жод-ної галузі права, де б не сталися часом істотні зміни. Усе це було обумовлено процесами, які відбувалися у суспільстві.
Особливо активний процес оновлення законодавства спосте-рігався в галузях права, які регулювали економічні відносини. Так, було прийнято низку правових актів, покликаних забезпечити пе-рехід економіки СРСР на систему ринкових відносин.
Зміна економічного фундаменту суспільства, пов'язана з пере-ходом до багатоукладної економіки, викликала посилення значення цивільного права як основного регулятора ринкових відносин, що формувалися. Головними актами, які регулювали цивільно-правові відносини в Україні у період, що розглядається, були Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік від 8 грудня 1961 p. та Цивільний кодекс УРСР 1964 p., куди вносилися зміни і доповнення. Проте поряд із зазначеними актами були прийняті й нові закони, які вносили істотні зміни в цивільне право. Це перш за все закони СРСР від 4 червня 1990 р. "Про підприємс-тва в СРСР", від 26 травня 1988 p. "Про кооперацію в СРСР", від 6 березня 1990 p. "Про власність в СРСР", Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду від 23 листопада 1989 p. та ін. В УРСР новими важливими актами в галузі цивільного права стали закони від 17 лютого 1991 р. "Про власність" і від 27 березня 1991 р. "Про підприємства в Україні".
У травні 1991 p. були прийняті нові Основи цивільного зако-нодавства Союзу РСР і союзних республік, які набрали чинності 1 січня 1992 p. Вони являли собою серйозний, глибоко продума-ний, працездатний закон ринкового типу.
До законодавства в галузі цивільного права тісно примикали правові акти, покликані створити сприятливі умови для підприєм-ницької діяльності. Одним з них був Закон СРСР від 2 квітня 1991 p. "Про загальні засади підприємництва громадян в СРСР", яким, зокрема, регламентувалися права і відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності. В Законі підкреслювалося, що він спрямований на створення умов для широкого виявлення господар-ської ініціативи і заповзятливості громадян на підставі реалізації принципу рівності усіх форм власності, свободи розпорядження майном і вибору сфер діяльності. На забезпечення ефективного функціонування економіки в умовах ринкових відносин були спря-мовані Основи законодавства про інвестиційну діяльність від 10 грудня 1990 p., а також Закон СРСР від 11 грудня 1990 р. "Про банки і банківську діяльність", який передбачав можливість існу-вання поряд з державними й комерційних банків.
В Україні союзне законодавство про підприємницьку діяль-ність було продубльовано в законах УРСР від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво" і від 18 вересня 1991 р. "Про інвестиційну діяль-ність".
Одним з найважливіших правових актів, покликаних регулю-вати економічні відносини, були Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про землю від 28 лютого 1990 p. Вони мали регулювати земельні відносини і створювати умови для раціональ-ного використання та охорони земель, відтворення родючості грун-тів, збереження і поліпшення природного середовища, розвитку усіх форм господарювання.
Перехід до ринкової моделі розвитку економіки був неможли-вим без кардинального реформування трудового законодавства. Перші кроки у цьому напрямку були зроблені на початку 1988 p., коли розпочався перехід практично усіх підприємств на повний госпрозрахунок і самофінансування. З цього часу був встановлений новий порядок розробки й укладення колективних договорів. Ос-новною його особливістю є деяка демократизація усієї колдоговір-ної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Зміни в законодавстві в період перебудови (1986-1991 pp

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок