Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Формування місцевих бюджетів України

Формування місцевих бюджетів України

Назва:
Формування місцевих бюджетів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,32 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Формування місцевих бюджетів України
Після набуття Україною суверенітету розпочався про-цес становлення національної фінансової системи. Важ-ливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об'єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих дер-жав, що пов'язано з радикальною зміною концепції державної влади.
Прийняття в 1996 році Конституції України, закріп-лення в ній інституту місцевого самоврядування та його матеріальної і фінансової основи обумовило необхідність невідкладного практичного розв'язання проблем станов-лення місцевих фінансів, організації фінансової системи держави на принципово нових засадах, що слід підкресли-ти особливо.
Основні положення формування місцевих бюджетів і їхніх взаємовідносин із державним бюджетом містяться в статтях 61-70 закону України «Про місцеве са-моврядування». Крім того, загальні положення цього закону відображають такі важливі для бюджетного процесу поняття, як «бюджет місцевого самовря-дування», «мінімальний рівень соціальних потреб» та інше. Водночас, можна стверджувати, що на сьогодні в Україні не існує механізму, який би забезпечував розробку бюджетів усіх рівнів, а та-кож регулював би відношення між ними.
До найбільш гострих проблем у сфері форму-вання місцевих бюджетів, а також їхніх відно-шень із держбюджетом України, у першу чергу, варто віднести використання вільних бюджетних коштів, нестабільність доходної бази, неефек-тивну систему вилучення надлишків загально-державних податків, недостатнє фінансування з держбюджету.
Так, відповідно до ст. 65 закону України «Про місцеве самоврядування», прибутки, отримані додатково в ході виконання місцевих бюджетів, а також суми перевищення прибутків над витра-тами, що утворилися в результаті збільшення над-ходжень у бюджет або економії витрат, вилучен-ню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення про використання цих коштів приймається відповідною радою. Метою прийняття цієї статті було забезпечення зацікав-леності регіонів у збільшенні доходної частини місцевих бюджетів. Проте, в зв'язку із відсутні-стю прозорої системи норм вилучення надлишків бюджетних надходжень з місцевих бюджетів у дер-жавний і чіткого механізму їхнього перерозподілу стаття практично не виконується. При цьому є неузгодженими надходження місцевих бюджетів та суми, що відраховуються ними до державного бюджету. Це позбавляє органи місцевого само-врядування стимулів для збору державних податків.
Ще один аспект цієї проблеми — нестабільність нормативів у системі відрахувань загальнодержавних податків із місцевих бюджетів у державний. Відповідно з чинним законодавством, нормативи відрахувань від загальнодержавних податків щорічно визначає вищий орган місцевого самоврядування. При цьо-му щорічно змінюються види податків, які нале-жать зарахуванню в місцеві бюджети, що пору-шує стабільність доходної бази останніх.
Ситуація ускладнюється надмірною централі-зацією коштів на державному рівні, що ставить можливості реалізації місцевими органами влади покаладених на них функцій у повну залежність від Державного бюджету. Позиція Міністерства фінансів у цьому питанні обумовлена адміністра-тивно-теріторіальним режимом України як унітар-ної, а не федеральної держави, а також недостатнім кваліфікаційним рівнем місцевих органів влади для фінансування бюджетних програм.
Разом з цим, як відомо, Франція, яка має ана-логічний адміністративно-територіальний устрій, фінансує з держбюджету близько 40% витрат консолідова-ного бюджету.
При цьому необхідно відзначити існуючий су-б'єктивізм у розподілі бюджетних ресурсів, коли, по-перше, тому або іншому регіону віддається перевага у виділенні коштів, а по-друге — бюд-жетні кошти виділяються непропорційно і нерівно-мірно.
Ще однією проблемою є невідповідність повно-важень, покладених на місцеві органи влади, і виді-лених коштів на ці цілі. Ситуацію ускладнює центральна влада, яка при складанні бюджету і визначенні розмірів трансфертів "забуває" забезпечити фінансуванням усі передані на місця повноваження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Формування місцевих бюджетів України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок