Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Судоустрій України

Судоустрій України

Назва:
Судоустрій України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,27 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ :
Господарські суди є однією з гілок судової влади. Це спеціа-лізовані суди, на які законом покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах. Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство.
Організація і діяльність господарських судів визначаються Конституцією України, 28 червня 1996 року, Законом України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України» № 3018-III від 07.02.2002 року, Господарським процесуальним ко-дексом України, прийнятим Верховною Радою України 6 листо-пада 1991 р., іншими нормативно-правовими актами України, а також міждержавними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Організація господарських судів в Україні. Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.
Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеці-алізованих судів, яку складають:
місцеві господарські суди;
апеляційні господарські суди;
Вищий господарський суд України.
Статею 6 Конституції України зазначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Згідно ст. 92 Конституції виключно законами визначаються : 14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури;
Законом України „Про судоустрій України ” визначаються правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою.
Місцеві господарські суди (Автономної Республіки Крим, обла-стей, міст Києва і Севастополя) є основною ланкою спеціалізова-них господарських судів, оскільки, як суди першої інстанції, вони виконують значний обсяг роботи щодо вирішення господарських спорів, розгляду справ про банкрутство і стоять найближче до господарського життя та до конфліктів, які в ньому виникають.
Для виконання покладених на них завдань місцеві госпо-дарські суди виконують такі повноваження:
вирішують господарські спори, віднесені до їхньої компе-тенції, розглядають справи про банкрутство;
переглядають за нововиявленими обставинами прийняті ними рішення;
вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому господарському суду України, спря-мовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;—
ведуть роботу, спрямовану на попередження правопору-шень у сфері господарських відносин;—
здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.
До складу місцевого господарського суду входять: голова, перший заступник голови, заступники голови та судді (кількість їх щодо кожного конкретного господарського суду затверджена Указом Президента України від 11 липня 2001 р. «Про утворен-ня апеляційних господарських судів та затвердження мережі гос-подарських судів України»).
Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції, що вперше запроваджена в системі органів господарського судочин-ства відповідно до статті 125 Конституції України. Вони утворені Указом Президента України від 11 липня 2001 р. «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі госпо-дарських судів України» в кількості семи судів (Дніпропетровсь-кий, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севасто-польський та Харківський апеляційні господарські суди) з визна-ченням території, на яку поширюються повноваження апеляцій-них господарських судів. Указом Президента України від ЗО травня 2002 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Судоустрій України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок