Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття і ознаки юридичної відповідальності

Поняття і ознаки юридичної відповідальності

Назва:
Поняття і ознаки юридичної відповідальності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,79 KB
Завантажень:
534
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Поняття і ознаки юридичної відповідальності
Юридична відповідальність — це різновид соціальної відпо-відальності.
В юридичній науці існує двохаспектне розуміння юридичної відповідальності:
позитивний (проспективний, або заохочувальний) аспект —передбачає заохочення — за виконання корисних для суспільства та держави варіан-тів поведінки на рівні, що пе-ревищує загальні вимоги (морально свідоме ставлення до виконання обов'язків) | негативний (ретроспективний, або охоронний) аспект — передбачає покарання — за правопорушення (юри-дична характеристика наслідків невиконання обов'язків)
Тут йтиметься про юридичну відповідальність негативного (ретроспективного, або охоронного) характеру.
Юридична відповідальність — це передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого, організаційного і майнового характеру за вчи-нене правопорушення.
Ознаки юридичної відповідальності такі.
1. Спирається на державний примус у формі каральних і правовідновлюючих (компенсаційних) способів.
Державний примус — це державно-владний вплив відповід-них державних органів і службових осіб на поведінку людей. Кримінальне і адміністративне законодавства передбачають дер-жавний примус, який завжди реалізується через діяльність спе-ціальних державних органів, а цивільне законодавство — мож-ливість добровільного виконання обов'язків (відшкодування заподіяної шкоди).
Юридичну відповідальність не можна зводити до державного примусу, як і державний примус — до юридичної відповідальності. Державний примус може здійснюватися у різні способи, не по-в'язані з юридичною відповідальністю (наприклад, примусове лікування осіб, що вчинили небезпечні для суспільства дії в ста-ні неосудності, митний огляд багажу, примусове стягнення алі-ментів на утримання дітей та ін.).
Разом з тим держава покликана вживати певних заходів при-мусу до суб'єктів (фізичних або юридичних осіб), які вчинили правопорушення. Ці примусові заходи мають правовий характер і є мірами легального державного примусу: вони здійснюються лише компетентними органами у визначених законом формах.
2. Виражається в обов'язку особи зазнавати певних втрат — позбавлення конкретних благ особистого (позбавлення волі, посади та ін.), організаційного і майнового характеру (конфіс-кація майна, штраф) за свою вину, тобто нести кару, яка є но-вим, додатковим, юридичним обов'язком, що не існував до пра-вопорушення.
3. Настає лише за вчинені або вчинювані правопорушення у разі встановлення складу правопорушення. Ця вимога є обов'яз-ковою при покладанні кримінальної або адміністративної від-повідальності. Суб'єктом юридичної відповідальності може бути лише особа (фізична або юридична), винна в порушенні правових розпоряджень.
Акцентуємо увагу на тому, що юридична відповідальність настає за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу (ст. 60 Конституції України).
Не є правопорушеннями необхідна оборона, крайня необ-хідність, професійний ризик.
4. Здійснюється компетентним органом у суворій відповідності з законом, а саме — з санкціями норм права, якими встановлю-ються вид і міра втрат. Юридична відповідальність є реалізацією санкції правової норми в конкретному випадку стосовно конк-ретної особи.
5. Здійснюється в ході правозастосовної діяльності за дотри-мання певного процедурно-процесуального порядку і форм, вста-новлених законом (цивільним процесуальним і кримінально-процесуальним законом про адміністративні правопорушення). Поза процесуальною формою юридична відповідальність є не-можливою.
Порядок притягнення до юридичної відповідальності визна-чається нормами процесуального права: породжувані ними про-цесуальні правовідносини служать формою відносин юридичної відповідальності.
Принципи і функції юридичної відповідальності
Принципи юридичної відповідальності — це незаперечні вихід-ні вимоги, що ставляться до правопорушників і дозволяють за-безпечувати правопорядок у суспільстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Поняття і ознаки юридичної відповідальності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок