Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття, ознаки та види правомірної поведінки

Поняття, ознаки та види правомірної поведінки

Назва:
Поняття, ознаки та види правомірної поведінки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,49 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Поняття, ознаки та види
правомірної поведінки”


ПЛАН
1. Поняття правомірної поведінки
2. Склад і види правомірної поведінки
3. Список використаної літератури


1. Поняття правомірної поведінки
Правомірна поведінка — це суспільно корисна правова пове-дінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпоряджен-ням юридичних норм і охороняється державою.
Ознаки правомірної поведінки:
1) є суспільне корисною соціальною поведінкою, забезпечує орга-нізованість і гармонійність громадського життя, стійкий правопо-рядок, є найважливішим чинником вирішення завдань і функцій держави і суспільства, задоволення інтересів суб'єктів права;
2) втілена в юридичну форму — відповідає нормам і принци-пам права;
3) має свідомо вольовий характер, який виражається зовні у вигляді дії або бездіяльності, здійснюється у формах реалізації норм права — додержання, виконання, використання (громадя-нами), правозастосування (посадовими особами), спричиняє юридичні наслідки — юридичні акти, юридичні вчинки;
4) гарантується, охороняється державою.
Правомірна поведінка завжди містить два моменти:—
інформаційний, тобто поінформованість громадянина про свої юридичні права і обов'язки. Важливою є не тільки наяв-ність розвинутого юридичного механізму захисту права на до-ступ до правової інформації, а й активне практичне використання його громадянами;—
поведінковий, тобто уявлення про законні способи здійс-нення своїх юридичних прав і обов'язків.
Слід зважити на те, що правомірна поведінка складається із елементів — правомірних вчинків, тобто таких, що мають суспіль-не корисний характер.
В основі правомірної поведінки лежить розуміння справед-ливості і корисності розпоряджень правових норм, відповідаль-ності перед суспільством і державою за вчинки, що є показни-ком соціальної зрілості і юридичної грамотності особи.
Через правомірну поведінку право діє, поза неї воно мертве. Вид і міра правомірної поведінки встановлені диспозиціями норм права. Правомірна поведінка виступає як загальна форма реалі-зації суб'єктивних юридичних прав і суб'єктивних юридичних обов'язків.
Саме правомірна поведінка становить сутність правопоряд-ку. Через правомірну поведінку здійснюється управління суспіль-ством, його життєдіяльність. Основна маса виникаючих і дію-чих у суспільстві правовідносин має у своєму підґрунті правомі-рну поведінку.
Правомірна поведінка, на відміну від протиправної, характеризується соціальною корисністю, відповідністю моделям, відображення у правових нормах, позитивними юридичними наслідками. Основною юридичною ознакою правомірної поведінки є, з формального боку, її адекватність правовим нормам, а з погляду правової природи "правомірність".
Під" нею розуміється:
а) відповідність поведінки нормам права, праву взагалі; б) одиниця виміру, за допомогою якої, з погляду права, дається оцінка поведінки як такої, що має правову природу; .в) здатність права регулювати певну поведінку суб'єктів, а також властивість цієї поведінки бути врегульованою правовими засобами.
Правомірна поведінка має складний характер. Зокрема, вона пов'язана з правовідносинами не тільки як юридичний факт. Якщо під правовідносинами розуміти суспільні відносини, врегульовані нормами права, то правомірна поведінка є їх соціальним змістом, засобом втілення суб'єктивних прав і обов'язків у життя. Це дозволяє деталізувати співвідношення правомірної поведінки і реалізації норм права, правового регулювання в цілому. Правомірна поведінка являє собою загальну форму реалізації суб'єктивних прав і обов'язків, втілення правових настанов у життя, форму перенесення юридичних можливостей і необхідностей у соціальну дійсність.
Як загальна форма реалізації суб'єктивних прав і обов'язків правомірна поведінка, випливаючи з характеру норм права, що реалізуються, здійснюється у вигляді їх дотримання, виконання і використання, а також правозастосування, тобто становить єдність юридичного і соціального змісту реалізації норм права.
Правомірна поведінка в механізмі правового регулювання відображується у нормах права як модель;
у юридичних фактах — як конкретні життєві обставини;
у правовідносинах — як суб'єктивні права і обов'язки;
в їх реалізації — як загальна форма і засіб, і насамкінець, в правопорядку — як його зміст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Поняття, ознаки та види правомірної поведінки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок