Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Система обов'язків людини і громадянина

Система обов'язків людини і громадянина

Назва:
Система обов'язків людини і громадянина
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,18 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Система обов'язків людини і громадянина
Юридичний обов'язок — гарантована законом міра суспільне необхідної (корисної) і державно доцільної поведінки особи, об'єктивно обумовлена потребами існування та розвитку інших осіб, соціальних груп, націй, людства. Можна сказати, що юри-дичний обов'язок — це перепона на шляху сваволі, хаосу, всього того, що заважає нормальному розвитку суспільства.
Обов’язок — парна категорія з правом, тому що обов'язок служить засобом забезпечення прав. Права людини і громадянина, якими б великими вони не були, усе ж не є безмежними, абсолютними, оскільки їхнє використання не повинно завдавати шкоди іншим людям, суспільству в цілому. Це застереження міститься в Загальній декларації прав людини (п. 2 ст. 29): «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна підда-ватися лише таким обмеженням, які встановлені законом ви-ключно з метою забезпечення належного визнання і поваги до прав і свобод інших і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального Добробуту в демократичному суспільстві». Використання людиною своїх прав одночасно пе-редбачає її обов'язок захищати і зміцнювати ці права — заради самого себе та заради інших. Навіть громадяни розвинутих де-мократій часто невірно розуміють цю рівність і нерідко корис-туються правами, ігноруючи обов'язок.
Права існують лише тоді, коли визнаються іншими громадя-нами держави. Свої вимоги до громадян держава формує в сис-темі обов'язків і встановлює заходи юридичної відповідальності за їх невиконання. Громадяни — самі хранителі своєї свободи, напрямки та межі зовнішнього вираження якої надані в правах. Саме для того, щоб зміцнити свої права, громадяни в демокра-тичному суспільстві приймають на себе зобов'язання і виконують свої обов'язки. В Загальній декларації прав людини (п. 1 ст. 29) визначено: «Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у котрому лише й є можливим вільний і повний розвиток її осо-бистості». Так само, як і права людини, основні юридичні обо-в'язки фіксуються в конституції та інших законах держави.
Класифікація обов 'язків:
особисті (грома-дянські) | політичні | еконо-мічні | соціальні | культурні | еколо-гічні
Особисті обов'язки можна поділити на фізичні (наприклад, утримувати неповнолітніх дітей) і духовні (наприклад, шанувати честь, гідність, національні почуття людини).
Економічні обов'язки — обов'язок віддавати частину свого прибутку у вигляді податку на суспільні потреби та ін.
Політичні обов'язки — додержуватися конституції і законів, захищати батьківщину та ін.
Соціальні обов'язки — обов'язок працювати та ін.
Культурні обов'язки — дбайливо ставитися до пам'ятників історії культури людства та ін.
Екологічні обов'язки — берегти природу; компенсувати збит-ки, заподіяні забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.
Зрозуміло, що до обов'язків громадян демократичних держав входить додержання законів повага до прав і свобод інших осіб, сплата податків, підкорення міліцейським (поліцейським) роз-порядженням тощо.
У деяких країнах до числа найважливіших обов'язків грома-дян належить участь у голосуванні на виборах в органи держав-ної влади і військова повинність. У конституціях окремих держав йдеться й про обов'язок працювати (Японія, Італія, Гвате-мала, Еквадор та ін.), виховувати дітей (Італія, Росія), піклува-тися про своє здоров'я і своєчасно вдаватися до лікувальної до-помоги (Уругвай).
У Конституції України обов'язки громадян зафіксовані в стат-тях 51, 52, 64, 66, 67, 68 та ін. Зокрема, у ст. 51 записано: «Бать-ки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків».
Обов'язками громадян у Конституції України названі:
1) захист Вітчизни, її незалежності і територіальної цілісно-сті;
2) шанування її державних символів;
3) проходження військової служби;
4) незаподіяння шкоди природі, культурній спадщині, від-шкодування завданих збитків;
5) сплата податків і зборів у розмірах, встановлених законом;
6) додержання Конституції і законів та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Система обов'язків людини і громадянина

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок