Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Види норм права

Види норм права

Назва:
Види норм права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,79 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Види норм права
У будь-якій державі існує і виникає величезна кількість норм права. Ці норми можна класифікувати (поділити) на види за певним критерієм (ознакою).
Норми права за предметом правового регулювання (або за га-лузями права): норми конституційного, адміністративного, кри-мінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін.
Норми права за методом правового регулювання (або за формою закріплення бажаної поведінки суб'єктів права)
імперативні | диспозитивні
Імперативні — норми, що виражають у категоричних розпо-рядженнях держави чітко позначені дії і не допускають ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і обов'язків суб'єктів. Інак-ше: імперативні норми прямо наказують правила поведінки.
Диспозитивні — норми, у яких держава наказує варіант пове-дінки, але які дозволяють сторонам регульованих відносин са-мим визначати права й обов'язки в окремих випадках. Їх нази-вають «заповнювальними», оскільки вони заповнюють відсут-ність угоди і діють лише тоді, коли сторони регульованих відносин не встановили для себе іншого правила, не домовилися з даному питання (розпізнаються через формулювання: «за відсутності іншої угоди», «якщо інше не встановлено в договорі» та ін.). Інакше: диспозитивні норми надають свободу вибору поведінки.
Норми права за характером впливу на особу
заохочувальні | рекомендаційні
Заохочувальні — норми, що встановлюють заходи заохочен-ня за варіант поведінки суб'єктів, який схвалюється державою і суспільством і полягає в сумлінній і продуктивній праці (наприклад, правила щодо виплати премій).
Рекомендаційні — норми, що встановлюють варіанти бажаної з погляду держави поведінки суб'єктів
Норми права по субординації в правовому регулюванні
матеріальні | процесуальні
Норма матеріального права — норма, що є первинним регу-лятором суспільних відносин: містить правило (права, обов'яз-ки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по суті. Наприклад, не можна вчиняти вбивство.
Норма процесуального права — норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: містить правило, на підставі якого можливо вирішення справи по суті. Наприклад, порядок розслідування злочину, порядок виклику свідків до суду тощо.
Призначення процесуальної норми — встановити процедуру, «регламент» здійснення прав або виконання обов'язків, закріплених у матеріальних нормах; сприяти досягненню резуль-тату, передбаченого нормою матеріального права.
Норми процесуального права походять від норм матеріаль-ного права: процесуальні норми регулюють вже не фактичні, а юридичні зв'язки, що склалися в соціально-правовій сфері, у пра-вовідносинах, викликаються до життя потребою реалізації норм матеріального права.
Норми процесуального права мають подвійну обумовленість:—
матеріальними умовами життя суспільства;—
особливостями норм тієї галузі матеріального права, із якою вони тісно пов'язані і потреби якої обслуговують.
Всі розпорядження процесуальних норм мають процедурний характер, тобто визначається найдоцільніший порядок здійснен-ня правотворчої, правозастосувальної, правоохоронної, устано-вчої і контрольно-наглядової діяльності держави. Багато розпо-ряджень процесуальних норм визначають порядок організації органів держави і здійснення ними своєї компетенції.
Розпорядження процесуальних норм, як правило, адресуються суб'єктам, які наділені владними повноваженнями щодо засто-сування норм матеріального права (слідчим, суддям, прокуро-рам та ін.).
Таким чином, норми процесуального права відрізняються від норм матеріального права:—
змістом, який виражається у своірідністі їх розпоряджень;—
особливостями адресата;—
структурою побудови.
Норми права за суб'єктами правотворчості:
норми органів представницької влади | норми глави держави | норми органів виконавчої влади | норми громадських об'єднань, комерційних організацій, трудових колективів підприємств
Про суб'єктів правотворчості див. главу 16 «Правотворчість».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Види норм права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок