Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> ЯПОНСЬКЕ ПРАВО

ЯПОНСЬКЕ ПРАВО

Назва:
ЯПОНСЬКЕ ПРАВО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,93 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ЯПОНСЬКЕ ПРАВО
Поняття японського права і особливості його формування
Японське право — це сукупність моральних, релігійних і пра-вових норм, яка склалася на основі стародавньокитайських ре-лігійно-філософських концепцій, власних звичаїв, рецепції іно-земного (американського та романс-германського) права.
Незважаючи на відокремлене становище і значне поширен-ня звичаїв, традицій і ритуалів, Японія з перших днів своєї істо-рії перебувала під впливом іноземних культур. Правда, активне сприйняття всього нового і корисного не завжди критично оці-нювалося.
Починаючи з V ст. до епохи Мейдзі (XIX ст.) Японія зазнала сильного впливу китайських ідей і теорій. Основою японського, як і китайського, права була філософська концепція конфуціан-ства. Під її впливом розвиваються японське право, законодавст-во, правова філософія. Перші пам'ятники японського права з'яв-илися на початку VII ст. і являли собою юридичні збірники, складені на зразок тодішнього китайського законодавства. Відмітна їх риса полягає у тому, що з XIII ст. на зміну імператорсь-ким збірникам прийшли акти правлячих феодаль-них кланів.
Протягом тривалого часу (XVII — середина XIX століть) Япо-нія фактично повністю була ізольована від зовнішнього світу. Остаточно закріпивши ієрархічну систему суспільства, яка по-збавляла нижчі верстви населення яких-небудь прав, правляча військово-феодальна верхівка проводила вкрай консервативну лінію. Вона підтримувала традиційну національну психологію конфуціанського толку, заважала проникненню у свідомість на-селення іншої ідеології, яка могла змінити «національну ціліс-ність» (кокутай).
Найважливіший нормативний акт цього часу «Кодекс із ста статей», або «Сто законів» (1742 p.), впорядкував старі закони і норми звичаєвого права, вироблені феодалами. У ньому здебі-льшого містилися норми матеріального і процесуального кримі-нального права. Норми цивільного права були подані слабко, тому багато цивільно-правових і торгових відносин регулювали-ся звичаєвим правом. У країні офіційно діяв принцип незнання законів («народ не повинен знати закони, а мусить лише підко-рятися ним»), відповідно до якого зміст законів має бути відо-мий лише суддям і чиновникам. В основі цього принципу лежа-ла концепція стародавньокитайського права — невідомість май-бутнього покарання сильніше утримує від вчинення злочину, ніж його знання.
Визначальними для формування основних рис сучасної пра-вової системи Японії стали 60-80-ті роки XIX ст. Це так звана епоха Мейдзі («освіченого правління»), яка почалася з бур-жуазної революції 1867-1868 pp. Попри всю її обмеженість, революція дала поштовх до істотних реформ у різних сферах суспільного життя. Інтерес до культури Китаю — багатовіково-го наставника Японії — почав швидко знижуватися. Японія спрямувала свої погляди на Європу. Протягом деякого часу вплив китайського права ще зберігався (воно викладалося в То-кійському університеті до 1880 p.), однак поступово зводилося нанівець внаслідок прагнення японців прилучитися до європей-ської культури.
Перелом у правосвідомості і правовій культурі японського населення настає з кінця б0-х років XIX ст., коли спостерігаєть-ся промисловий підйом, активно розвиваються капіталістичні відносини, встановлюються торгові зв'язки з іншими держава-ми. На японську мову перекладаються французькі і німецькі кодекси, вивчається англійське право. Поставлене і поступово виконується завдання створення законодавчої системи на зра-зок розвинутих країн.
Становлення нової правової системи проходило в гострій боротьбі між прихильниками консервативних і демократичних методів управління. Законодавство неодноразово змінювалося. При упорядкуванні Цивільного кодексу Японії відбувалося пе-реорієнтування то на Цивільний кодекс Франції, то на Німець-ке Цивільне Уложення. Спочатку до Японії запросили професо-ра Г. Буассонада (Франція) для впорядкування проектів Кримі-нального кодексу і закону про кримінальну процедуру. Вони розроблялися на французький зразок і були прийняті парламен-том як закони у 1880 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ЯПОНСЬКЕ ПРАВО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок