Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

Назва:
Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,56 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства
Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю є особливою правозастосувальною діяльністю спеціально уповноважених органів, яка спрямована на захист трудових прав людини.
Спеціально уповноважені органи та інспекції, які здійсню-ють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, не залежать у своїй діяльності від власника або упов-новаженого ним органу. Центральні органи виконавчої вла-ди здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що пере-бувають в їх функціональному підпорядкуванні. Вищий на-гляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами (ст. 259 КЗпП). Згідно з положенням наведеної статті про те, що нагляду та контролю підлягає додержання законодавства про працю вза-галі, мова йде про охорону здоров'я на виробництві в широ-кому розумінні.
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці згідно зі ст. 260 КЗпП здійснюють: Комітет України по нагляду за охороною праці (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квіт-ня 2000 p. №633 "Про утворення Державного департаменту з нагляду за охороною праці" на базі Комітету по нагляду за охороною праці, що ліквідується, у складі Міністерства праці та соціальної політики України утворено Державний де-партамент з нагляду за охороною праці. Однак відповідних змін у чинні нормативно-правові акти ще не внесено, тому в підручнику зберігається його попередня назва і повноваження органу викладаються відповідно до цих актів); Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду управління пожежної охо-рони Міністерства внутрішніх справ України; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. У даному випадку мова йде про нагляд за додержанням нормативно-правових актів про охо-рону здоров'я на виробництві, тобто про охорону здоров'я у вузькому її розумінні.
Нагляд і контроль — це різні форми перевірочної діяль-ності уповноважених на те певних державних або громад-ських органів (див. Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за со-блюдением законодательства о труде. — М., 1982. — С. 11).
Нагляд — це здійснення спеціальними державними структурами цільового спостереження за додержанням ви-конавчо-розпорядчими органами, підприємствами, установа-ми й організаціями та громадянами правил, передбачених нормативними актами (Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 1999.— С. 675). Контроль є найбільш поширеним і дійовим засобом забезпе-чення законності. Його сутність полягає в тому, що суб'єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольова-ний об'єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої функції (Колпаков В.К. Зазн. роб. — С. 662).
Вищий нагляд за додержанням законодавства про працю й охорону праці здійснює Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори. Перевірка виконання за-конів провадиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності підстав — також з власної ініціа-тиви прокурора. Прокуратура не підміняє органів нагляду і контролю і не втручається в господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству (Кол-паков В. К. Зазн.роб. — С.662).
У діючих нормативно-правових актах терміни "нагляд" і "контроль" вживаються в нерозривній єдності, чим підкрес-люється спільність цілей і задач, що стоять перед відповід-ними органами. Відмінності між органами нагляду і кон-тролю виявляються переважно в компетенції, функціях, що здійснюються ними, в методах виявлення порушень і спосо-бах реагування на них.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок