Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Українська правова держава. Роль молоді в її розбудові

Українська правова держава. Роль молоді в її розбудові

Назва:
Українська правова держава. Роль молоді в її розбудові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,19 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Українська правова держава. Роль молоді в її розбудові


План
Розроблення теорії правової держави та внесок українських вчених.
Ознака правової держави.
Шляхи побудови трудової держави і Україні.
Роль молоді в розбудові правової держави.


1.Провова держава – юридичний ідеал і конституційна ознака України
Серед сучасних політич-них і юридичних ідей однією з найпопулярніших є ідея розбудови України як правової держави. Вона стала програмним гаслом для всіх політичних партій, які існують у нашій державі, і дістала офіційне закріплення у ст. 1 Конституції України. Пояснюється це досить прос-то — сучасна юридична теорія вважає правову державу своєрідним ідеалом, найкращою формою державного життя майбутнього.
Зрозуміло, що «правова держава» — це не просто держава, в якій є право, адже держава без права взагалі не існує. Йдеться про державу певної якості, таку дер-жаву, де існує особливо шанобливе ставлення до права.
Ідея правової держави та внесок українських учених у її розроблення
Сучасна концепція пра-вової держави складала-ся поступово зусиллями багатьох поколінь учених різних країн. Ще у давній Греції Геракліт закликав боротися за закон, як за стіни рідного дому, а Арістотель і Платон прославляли верховенство закону над правителями. Проте за умов рабовласницького і фео-дального суспільства ідеї панування права не мали перспективи. Обожнювання особи монарха, диктат дер-жави ставили владу над правом і законом. Хоча й за тих умов поборники прогресу й справедливості нама-галися обстоювати право на опір незаконним діям влади. Так, у класичному кодексі феодального пра-ва—Литовському статуті 1588 р. та в. деяких інших правових пам'ятках України можна знайти принаймні постановку питання про необхідність верховенства пра-ва, єдності закону для всіх (останнє мало дуже велике значення, бо у феодальну епоху кожний намагався жити за власним законом-привілеєм), рівності підда-них перед законом тощо.
В епоху переходу від феодалізму до капіталізму буржуазія у боротьбі з феодальним свавіллям висунула ідеї законності, рівності, індивідуальної свободи, по-ділу державної влади на законодавчу, виконавчу й судову та інші принципові положення, які нині є аксіомами юридичної і політичної науки.
Ці ідеї знайшли відображення і в творчості ба-гатьох українських мислителів, зокрема в художніх і публіцистичних творах Г. С. Сковороди, Т. Г. Шев-ченка, М. П. Драгоманова, І. Я. Франка послідовно обстоювалась необхідність заміни самодержавного сва-вілля пануванням закону і справедливості.
Власне ж концепцію правової держави пов'язують з класичними працями Дж. Локка і Ш. Л. Монтеск'є. Одним з головних засновників теорії правової держа-ви вважають І. Канта, який проголосив: «Держава — це об'єднання багатьох людей, підлеглих правовим законам». Сам термін «правова держава» утвердився в німецькій юридичній літературі у першій половині XIX ст. у працях К. Т. Велькера, Р. Моля та ін. У Росії теорія правової держави почала розроблятися з середини XIX ст. Значний внесок у її розвиток на початку XX ст. зробили українські вчені Б. О. Кістя-ківський, С. А. Котляревський та ін. У 30-ті роки ця теорія в нашій країні була офіційно визнана непра-вильною і знову почала розроблятись у 80-ті роки.
2. Головні ознаки правової держави
Виходячи із сучасних по-глядів, правова держава характеризується такими суттєвими рисами :
1) Джерелом державної влади має бути народ. Че-рез представницьку чи пряму демократію він формує органи влади. Виключно народові належить право ви-значати і змінювати форми та зміст свого державно-правового життя, створювати й ліквідовувати інститути державної влади. Одне з основних прав людини — ставити над собою ту владу, яка забезпечує реалізацію її інтересів. Наявність гарантій, які дають можливість у будь-який час змінити антинародну владу,— свід-чення існування правової держави.
2) Панування права в управлінні державними справа-ми. Це означає, що влада здійснюється не шляхом суто наказних методів чи інших командно-адміністративних засобів, а шляхом права, у визначених правом формах і методах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Українська правова держава. Роль молоді в її розбудові

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок