Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини

Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини

Назва:
Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,44 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
Для реалізації конституційне закріплених прав і свобод лю-дини в Україні необхідно мати налагоджений соціально-право-вий механізм забезпечення прав і свобод людини — систему засо-бів і чинників, що забезпечують необхідні умови поваги до всіх основних прав і свобод людини, які є похідними від її гідності. Поняттям «соціально-правовий механізм забезпечення прав людини» підкреслюється, що правовий механізм — частина со-ціального і діє з ним у єдності.
Завдання механізму соціально-юридичного забезпечення прав людини — охорона, захист, відновлення порушених прав, а та-кож формування загальної і правової культури населення.
Основні підсистеми механізму соціально-правового забезпечен-ня прав і свобод людини:
- механізм реалізації;
- механізм охорони;
- механізм захисту.
Механізм реалізації прав людини включає заходи, спроможні створити умови для реалізації прав і свобод людини.
Механізм охорони прав людини включає заходи з профілакти-ки правопорушень для утвердження правомірної поведінки осо-би.
Механізм захисту прав людини включає заходи, що призво-дять до відновлення порушених прав неправомірними діями і від-повідальності особи, яка вчинила ці правопорушення.
У разі порушення прав особи без їх відновлення, а також юридичної відповідальності з боку правопорушника правові га-рантії механізму захисту прав людини не можуть вважатися та-кими, що повністю здійснилися. Заходи захисту — первинна захисна реакція на самий факт відхилення від охоронних захо-дів, яка має завдання примусити зобов'язану особу виконувати обов'язки, накладені на неї законом або договором. Завдання юридичної відповідальності полягає в покладанні нового обо-в'язку зазнавати позбавлень, нести правовий збиток.
Без можливості захисту прав охорона прав буде неповною. Захист — це найдійовіша охорона, другий її ступінь.
Форми (або засоби забезпечення) правового захисту громадян від неправомірних дій органів виконавчої влади та їх службовців.
1. Загальносудова. Право громадян на судовий захист закріп-лене в ст. 10 Загальної декларації прав людини, відповідно до якої воно відображено у ст. 55 Конституції України Відповідно до цієї статті кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Після використання всіх національних засобів правового захисту гро-мадянин має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ або до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Судовий захист — необхідна і ефективна гарантія реа-льності прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.
2. Адміністративна («управлінський тип»). Відбувається шля-хом розгляду прав громадян у вищих органах виконавчої влади. Як початкову інстанцію для розгляду претензії до адміністрації громадянин може вибрати або орган виконавчої влади, або суд. Громадянин має право звернутися до суду, якщо незадоволений результатами розгляду його справи державними органами, під-приємствами, громадськими організаціями.
На жаль, в Україні, як і в інших країнах СНД, судовий поря-док захисту прав громадян тривалий час (за часів СРСР) зали-шався винятковим. Він застосовувався у випадках, прямо перед-бачених законом. За відсутності прямої вказівки в законі про право на судовий захист громадянин змушений був звертатися до вищих органів держави.
Звичайно, як органи захисту прав громадян суд і адміністра-ція не сумісні, особливо в умовах командно-адміністративної системи. Адміністративний (управлінський) порядок розгляду скарг не є придатним для такого захисту. Судовий захист, особ-ливо за наявності незалежної судової системи, є набагато об'єк-тивнішим, кваліфікованішим, неупередженішим, ніж адмініст-ративна.
3. Адміністративна-судова (склалася в багатьох європейсь-ких країнах: Франція, ФРН, Іспанія, Швейцарія).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок