Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття романо-германського типу правової системи

Поняття романо-германського типу правової системи

Назва:
Поняття романо-германського типу правової системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,98 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття романо-германського типу правової системи
Загальновизнаним центром розвитку романо-германского типу правової системи є континентальна Європа, тому його на-зивають ще континентальним. Як і англо-американський, рома-но-германський тип правової системи вважається класичним.
Романо-германськнй тип правової системи — це сукупність національних правових систем держав, що мають загальні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розви-тку на основі давньоримського права і його пристосування (разом із канонічними і місцевими нормами-звичаями) до нових націо-нальних умов. Його характерними рисами є домінування нор-мативно-правового акта як форми (джерела) права, поділ систе-ми права на дві підсистеми — публічну і приватну, диференціа-ція і кодификація галузей права.
Романс-германський тип правової системи охоплює країни континентальної Європи: Францію, Бельгію, Люксембург, Іспа-нію, Португалію, Нідерланди, Австрію, Ліхтенштейн, Німеччи-ну, Швейцарію, Бельгію та ін. Вплив романської і німецької груп континентального права виходить за межі Європи: Латин-ська Америка, значна частина Африки, країни Близького Схо-ду, Японія, Індонезія.
Попри множинність визначень права, сформульованих у цих країнах, загальним для них є вказівка на нормативність права, розгляд норми права як загального правила поведінки, встановлено-го законодавцем або уповноваженими органами. Дефініція права ґрунтується на визнанні норми права як моделі, масштабу пове-дінки загального (однакового для всіх), узагальненого (абстрак-тного, без деталізації), певного формально-визначеного харак-теру. Відзначається, що норма права створюється не суддями не суддями, а є результатом вивчення практики (її узагальнення) відповідно до принципу справедливості, моральності.
Визнання нормативності права як неодмінної його ознаки (а відтак, і регулятивного характеру права) дозволяє законодавцю чітко і оперативно регулювати суспільні відносини. Проте уза-гальнений характер норм права потребує уваги до їх тлумачення з метою уточнення волі законодавця, забезпечення єдності їх розуміння і реалізації. Норми тлумачення судовими, арбітраж-ними, іншими органами є повторними, похідними від норм, створених законодавцем. Вони роз'ясняють, конкретизують по-ложення законів. За правильністю інтепретацій норм стежать спеціальні органи. Отже, у поняття права романо-германського типу правової системи включається система норм права, а та-кож норм-роз'яснень (тлумачення), що виходять насамперед від законодавців і судів.
На відміну від юристів країн англо-американського права, які мислять конкретно, «прецедентно» і створили науку загаль-ного права на основі судових рішень, юристи європейського континенту мислять поняттями правових інститутів і галузей права. Їх правова наука — абстрактна, одним із визначальних ознак її є правовий формалізм.
Порівнюючи англо-американську і континентальну правові системи, К. Цвайгерт і Х.Кьотц відзначають: «На континенті прагнуть створити правову систему без прогалин, у США і Анг-лії для юристів орієнтирами служать судові рішення. На конти-ненті відчувають радість від наукової систематизації, у США і Англії царює глибокий скепсис щодо будь-яких узагальнень, що висушує душу. На континенті оперують поняттями, які почина-ють часто жити власним життям; що таїть у собі небезпеку для тих, хто їх застосовує. А в Англії і США всьому цьому віддають перевагу наочні уявлення про предмет і т.д. ».
Проте континентальне право має особливості в кожній кра-їні. Об'єднуючі їх риси не можуть зменшити своєрідності і роз-ходжень, особливо помітних між малими і великими країнами (за територією і кількістю населення). Як зазначає німецький професор Е. Бланкенбург, держави, що займають великі терито-рії, головним чином покладаються на важке право кодификації і суворе втілення в життя правових норм з метою зберігання єдності різноманітних частин своїх країн. Для невеликих держав характерні м'яке право, що допускає свободу розсуду, і почуття сприйнятності соціальних конфліктів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття романо-германського типу правової системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок