Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Співвідношення права і закону. Форма права

Співвідношення права і закону. Форма права

Назва:
Співвідношення права і закону. Форма права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,76 KB
Завантажень:
113
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І ЗАКОНУ.
ФОРМА ПРАВА”


ПЛАН
1. Співвідношення права і закону
2. Форми права
Використана література


1. Співвідношення права і закону
Сутність права — внутрішній зміст права як регулятора суспіль-них відносин, який виражається в єдності загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів через формальне (держав-не) закріплення міри свободи, рівності та справедливості.
Під сутністю права в радянській літературі зазвичай розумі-лася піднята до закону воля панівного класу, зміст якої визна-чався матеріальними умовами життя цього класу. В усіх визна-ченнях права підкреслювався його класово-вольовий характер, причому він мав принципове методологічне значення для ро-зуміння сутності експлуататорського права як вираження інте-ресів і волі всього панівного класу, а для соціалістичного пра-ва—як вираження інтересів і волі трудящих на чолі з робіт-ничим класом. При цьому класові трактування держави і права тісно змикалися.
Було б неслушним відривати один від одного класовий та соціальний аспекти сутності права. І той і інший аспекти скла-дають єдину, хоча й внутрішньо суперечливу сутність права як регулятора суспільних відносин через державне закріплення міри свободи, рівності та справедливості.
Поняттям права охоплюються два аспекти, які виражають його сутність:—
цілісно-нормативний;—
регулятивний.
Якщо з цілісно-нормативної точки зору право є мірою сво-боди, рівності та справедливості (правомірним порядком), то з регулятивної точки зору — спрямовано на впорядкування суспі-льних відносин (динамічний, регулятивний аспект). На різних етапах розвитку суспільства перший аспект може домінувати, впливати на загальну спрямованість правового регулювання, або відступати на другий план. Тоді він стає нібито приглушеним, виявляється у трансформованому, стертому вигляді. Так, при феодалізмі міра свободи, рівності та справедливості була однією для поміщика, іншою — для кріпака (несвобода, відсутність рі-вності — формальної і фактичної, тобто несправедливість).
Сутність права менше піддається змінам, ніж його зміст і форма: зміни, що відбуваються у житті суспільства, спричиня-ють собою насамперед зміни в змісті права. Проте не можна відкидати зміну сутності права, визнавати для неї лише якості статичності та незмінності на відміну від змісту та форми. Діалек-тичний розвиток сутності права виражається, насамперед, у змі-ні співвідношення між класовими завданнями та загальними справами, розв'язуваними правом; між правом як мірою свобо-ди (є показником якості правопорядку) і правом як регулятором суспільних відносин (є інструментом підтримування правопо-рядку). Етимологія слів «розвиток» і «зміна» дозволяє розгляда-ти їх у тісному зв'язку.
У будь-якому суспільстві, яким би воно не було (класово-антагоністичним, соціальне неоднорідним, але демократичним), сутність права залишається незмінною в тому, що право було, є і буде владним нормативним регулятором суспільних відносин, по-ведінки людей.
До категорії сутності мають належати такі якісні риси, без яких взагалі немає того предмета, про сутність якого йдеться. До сут-нісних якостей права слід віднести його нормативність, предста-вницько-зобов'язуючий характер правових норм, їх зв'язок із державою (названі вище ознаки права).
Сутність права щонайкраще розкривається через його прин-ципи, які розвивалися, збагачувалися протягом століть.
Соціальна цінність права реалізується в соціальній цінності окремих юридичних законів.
Коли закон має соціальну цінність ?
Тоді, коли він відповідає праву, адже право і закон — не те саме. Закон може бути двох видів: правовий і неправовий. Ще Тарас Шевченко мріяв про «праведний закон» в Україні, тобто про правовий, справедливий закон, підкреслюючи тим самим неправедність законів царської Росії для кріпаків і для пригноб-лених народів, що входили до її складу.
Правовий закон відповідає вимогам права, втілює справедли-вість. Проте будь-який закон — правовий чи неправовий — на-лежним чином прийнятий, підлягає виконанню, доки він не скасований.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Співвідношення права і закону. Форма права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок