Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття галузі та інституту законодавства

Поняття галузі та інституту законодавства

Назва:
Поняття галузі та інституту законодавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,29 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
Галузі законодавства — великі об'єднання нормативно-пра-вових актів за певними сферами правового регулювання суспіль-них відносин, які характеризуються єдністю змісту, форми і ма-ють системні зв'язки між собою.
Зазвичай галузь законодавства «очолюється» кодексом, який визначає юридичну цілісність галузі. Конституція служить нор-мативною базою формування всіх галузей законодавства.
Інститут законодавства — система нормативних розпоряджень галузі законодавства, які регулюють певну сукупність суспіль-них відносин.
Важливим елементом структури законодавства є комплексні інститути, що об'єднують нормативні розпорядження кількох галузей законодавства.
Слід чітко розрізняти галузі права і галузі законодавства, які утворюють комбінацію норм галузей права.
У недавньому минулому ці поняття нерідко змішувалися й ототожнювалися, оскільки «правом» проголошувалися лише норми, які виражають державну волю «панівного класу» або «на-роду», закріплену в законі. Тому й галузей права існувало стіль-ки, скільки було прийнято законодавцем нормативних актів. Однак галузі законодавства аж ніяк не прямолінійно відбивають відповідні галузі права. У деяких випадках вони збігаються з га-лузями права (кримінальне, цивільне), в інших — із підгалузями права (авторське, водне законодавство). Навіть інститути права (наприклад, спадкування в цивільному праві) мають законодав-ство. Є й комплексне законодавство (господарське, транспорт-не, військове та ін.), яке містить норми кількох галузей права, які регулюють різні види суспільних відносин, і тому не мають властивих лише йому предмета і метода.
Наприклад, повітряне законодавство регулює відносини, по-в'язані з використанням повітряного простору. Воно містить норми конституційного права (встановлюється повний і виключний суверенітет України над її повітряним простором), адміні-стративного права (встановлюється порядок сертифікації — пись-мового посвідчення — і реєстрації повітряних суден й аеродро-мів, правила безпеки польотів), цивільного права (регулюється перевезення пасажирів і багажу, встановлюється цивільно-пра-вова відповідальність перевізника за цілість багажу і вантажу, а також за збиток, заподіяний пасажирам та іншим особам), тру-дового права (визначаються права членів екіпажа).
Інший приклад — аграрне законодавство як комплексна га-лузь, яка являє собою органічну систему внутрішньо узгодже-них правових норм, що регулюють аграрні (земельні, майнові, трудові, організаційно-управлінські) суспільні відносини в сфері сільськогосподарської виробничої діяльності.
Число галузей законодавства перевищує число галузей права.
Так, у Росії в 1996 p. розроблений загальноправовий класи-фікатор. Він охоплює 38 галузей законодавства, 7 галузей дер-жавного життя (суд, прокуратура, юстиція та ін.), комплексні галузі законодавства, які представляють собою норми кількох галузей, що регулюють різні за своїм видовим змістом відноси-ни, наприклад, законодавство про сільське господарство, зако-нодавство з загальних питань господарської діяльності та ін.
Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законо-давства:
1. Об'єктивна неможливість висловити зміст кожної окремої галузі права в одному нормативно-правовому акті. Збіг галузі права і галузі законодавства є можливим тоді, коли галузь зако-нодавства представлена актами однієї юридичної чинності — законами, і число актів невелике (наприклад. Кримінальний ко-декс). У більшості випадків зміст галузі права виражений у чис-ленних нормативних актах. Навіть конституційне право пред-ставлене за допомогою складної системи законів.
2. Залежність системи законодавства, формування його галу-зей від цілеспрямованої діяльності суб'єктів, пов'язаної з його систематизацією, від інтересів держави, потреб юридичної прак-тики, рівня розвитку юридичної науки, законодавчої техніки.
3. Переосмислення, відновлення, вдосконалення законодав-ства внаслідок його переорієнтування на демократичні цінності:
а) послідовна демократизація порядку формування і функціону-вання законодавчих органів, їх професіоналізація, забезпечення високої якості законів; б) формування цивільного суспільства, правової системи в напрямку розвитку соціальної правової дер-жави, охорони і захисту прав і свобод людини та інші.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття галузі та інституту законодавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок