Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Сутність державного регулювання економіки

Сутність державного регулювання економіки

Назва:
Сутність державного регулювання економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,79 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Тема: Сутність державного регулювання економіки
Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він опублікував працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», що в ній чітко окреслив коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні принципи методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдан-ня економічної політики держави.
Державне втручання в економіку, державна економічна політика, державне управління економікою
З'ясування ролі держави в економіці є предметом багатьох економічних наук. Для визначення її ролі в економічній лі-тературі використовуються різні терміни«державне втручання в економіку», «дер-жавна економічна політика», «державне втручання в економіку», «дер-жавна економічна політика», «державне управління економікою» та ін.
Найменше відповідає сутності явища такий поширений тер-мін, як «державне втручання в економіку». Він породжує уяв-лення про насильницьке втручання, навіть з добрими наміра-ми, однієї самостійної системи (держави) в іншу, як хірургічне втручання в організм людини. Насправді держава є не зовніш-ньою системою щодо економіки, а її складовою частиною.
Економічна політика держави є елементом загальної державної політики, яка включає соціальний, гуманітарний, оборонний, еколо-гічний та інші напрямки. Якою б не була державна політика за своїми напрямами, характеристиками та пріоритетами, вона має бу-ти комплексною, охоплювати всі сфери суспільного життя. Навіть ті, хто визнає базисний характер економіки, не заперечують велико-го впливу на неї політичних, соціальних, моральних, духовних, пси-хологічних та інших факторів. Забувати це — значить позбавляти себе можливості ефективно впливати на економічні процеси.
У правовому суспільстві утвердження й забезпечення прав людини є головним обов'язком держави. Кожна людина вільна у виборі економічних, політичних, соціальних інтересів та за-собів їх задоволення в межах існуючого законодавства. На відміну від громадянського суспільства, де скільки людей, стільки й інтересів, держава — одна. У державі не може бути «багато політик», шарахання в різні боки, служіння то тим, то тим інтересам. Засадною основою державної економічної полі-тики мусять бути стратегічні орієнтири, інакше — це вже не державна політика. У державі важливим є момент загального (інтегрованого) інтересу й волі більшості громадян. Для цього державна політика має бути відомою й зрозумілою суспільст-ву, закріпленою законодавче та організаційно.
Існує багато визначень поняття «державна економічна політика». Беручи загалом — це є цілеспрямований вплив на економічні про-цеси на макро- і мікрорівні, створення й удосконалення умов еко-номічного розвитку відповідно до певного суспільного устрою. У багатьох економічних дослідженнях поняття «державна економічна політика» та «державне регулювання економіки» ототожнюються. Однак ближчим до істини буде твердження, що економічна політи-ка є тією засадною основою, що на ній базується державне регулю-вання економіки.
Державне управління економікою — це організуючий і регу-люючий вплив держави на економічну діяльність суб'єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності. Основ-ними функціями управління є: організація, планування, регулю-вання, кадрове забезпечення, контроль.
Управління будь-яким процесом починається з того, що цей процес виокремлюють як певний об'єкт. Для впливу на нього з метою реалізації потрібних цілей створюється відповідна ор-ганізація. Організація здійснює планування заходів, спрямова-них на досягнення цілей. Коли створено організацію та визна-чено плани її діяльності, встановлюються правила поведінки кожного члена організації в межах планових заходів. Підбира-ється персонал, здатний здійснити намічене. Виникає динаміка управління, яка потребує постійного контролю.
Отже, регулювання є однією з функцій управління. Однак, у наведеному ланцюжку є кілька слабких місць. По-перше, ство-рення спеціальних організацій (державних органів) для керу-вання соціально-економічними процесами негативно впливає на державні фінанси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сутність державного регулювання економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок