Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття індуського права

Поняття індуського права

Назва:
Поняття індуського права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,27 KB
Завантажень:
134
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ІНДУСЬКЕ ПРАВО
1. Поняття індуського права
Індуське право — це сукупність релігійних, моральних і пра-вових норм, яка склалася на основі релігії індуїзму і підтримана державою.
Індуське право віднесене до релігійно-общинної групи (підтипу) правових систем, оскільки:*
сформувалося у Стародавній Індії під помітним впливом міфологічних і релігійних уявлень, поєднаних в індуїзмі, і разом із ним зберігає дотепер своє регулююче значення;*
тісно пов'язане з традиційними індуськими соціальними інститутами — общиною, варно-кастовою структурою, що харак-теризуються як усталеністю, так і здатністю пристосовуватися до мінливих умов життя.
Регіони поширення — Індія та інші країни Південно-Східної Азії (Пакистан, Бірма, Сінгапур, Малайзія). Індуїзм сповіда-ють общини й у країнах Східної Африки (Танзанія, Уганда, Ке-нія).
На відміну від ісламу та інших релігій індуїзм не є чітко сфо-рмульованою теологічною доктриною і не вимагає від своїх при-хильників вірності одному віровченню. Однак основні положен-ня, що містяться у ньому, підтримуються більшістю індусів, не-залежно від їх релігійних переконань.
Релігійні та ідеологічні джерела індуського права
Релігія індуїзму сформувалася в І тис. н.е. в Індії в результаті поступового зближення ідеології брахманізму та релігії буддиз-му, а також подальшої асиміляції народних вірувань.
Однією із важливих релігійно-ідеологічних засад індуїзму є обгрунтування общинно-кастової соціальної структури індійсь-кого суспільства, яке міститься у вченні брахманізму (II тис. до н.е.). Відповідно до брахманізму, існує божественний поділ сус-пільства на чотири варни (касти):—
брахмани (спочатку — священнослужителі),—
кшатрії (воїни),—
вайши (торговці),—
шудри (слуги і ремісники).
Основним догматом індуїзму, який виправдує кастову струк-туру індуського суспільства, є вчення про перевтілення душі («сансара»). Перевтілення душі відбувається відповідно до закону від-плати (карма) за доброчесну або дурну поведінку. Згідно з цим вченням, людина після фізичної смерті перебуває в земних вчи-нках — поганих чи добрих. Вважається, що низьким станови-щем, злигодами в земному житті людина спокутує гріхи, вчине-ні її душею у старих втіленнях. Людина, яка відрізняється доб-рочесною і благочестивою поведінкою, може сподіватися народитися заново як представник вищої касти. Оцінка поведінки людини в земному житті залежить від: 1) шанування верховних богів — Вішну або Шиви чи їх втілень; (2) додержання кастових побутових правил.
У західній релігійній концепції — християнстві всі люди є рівними перед Богом. В індуїзмі людина є абстракцією. Людині з моменту її народження визначена наперед належність до конк-ретної касти. Кожній касті притаманні певні права, обов'язки, мораль, правосвідомість, які регламентують життя її членів. Ці положення індуїзму склали релігійно-моральні засади індусько-го права.
Правила поведінки людей викладалися у збірниках — шастрах. У них класифікувалися норми відповідно до трьох принци-пів (чеснота, інтерес, задоволення):
1) дхарма — містить норми-правила поведінки, угодні Бо-гові;
2) артха — містить правила поведінки, які дозволяють роз-багатіти і опанувати мистецтвом керівництва;
3) кама — містить правила поведінки, які переслідують мету одержання задоволення.
Дхарма має певний пріоритет перед артхою і камою. У ши-рокому розумінні дхарма означає загальний порядок у світі, який організує всю живу і неживу матерію. У вузькому ж—це обов'я-зок (релігійний, моральний, правовий), спосіб життя благочес-тивого і доброчесного індуса у всіх її проявах.
Особливостями дхарми є:
1) відсутність відмінностей між релігійними і юридичними обов'язками. Наприклад, правителям одночасно наказується від-відувати храм і забезпечувати громадський порядок;
2) відсутність згадування про суб'єктивні права;
3) визнання звичаю джерелом права. Релігія буддизму (VI ст. до н.е.), яка справила вплив на інду-їзм, виникла як певна критика брахманізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Поняття індуського права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок