Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності

Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності

Назва:
Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,09 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності
У кожної юридичної особи є два блоки компетенції. Перший блок складає її правосуб'єктність як юридичної осо-би — некомерційної або комерційної (визначається в момент створення і реєстрації; у комерційної організації вона може бути змінена протягом діяльності: а) добровільно за її рішенням; б) примусово за рішенням уповноваженого державного органу).
Другий блок — спеціальна компетенція (лат. competentia — здатність, відання, належність за правом), яка полягає у праві в певних межах провадити професійну діяльність.
Наприклад, обсяг спеціальної компетенції комерційного банку визначається у два способи:
через перелічення в законі банківських операцій, які банки можуть здійснювати, і встановлення заборон для діяльності банків;
через видання ліцензії на банківську діяльність конкретному банку.
Спеціальна компетенція комерційної організації виражаєть-ся у праві провадити професійну підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.
Інша справа — компетенція державного органу: в ній вияв-ляється спеціальна правосуб'єктність державного органу як ко-лективного суб'єкта правовідносин. Встановлюючи компетен-цію кожного із органів, держава здійснює не тільки «поділ пра-ці» між ними, а й поділ державно-владних повноважень.
Компетенція державного органу (уряду, міністерства, парла-менту, органів суду, міліції, прокуратури та ін.) — це закріплена законом (або іншим нормативним актом) сукупність його влад-них повноважень (прав і обов'язків), юридичної відповідально-сті і предмета відання.
Компетенцію державного органу можна зобразити за такою схемою:


Владні повноваження | Предмет відання | Юридична відповідальність
а) юридичні права для здійснення державних функцій (щодо об'єктів управління);
б) юридичні обов'язки, що на нього покладаються (перед державою); Тут права — можливості щодо виконання покладених функцій — збігаються з обов'язками - необхідністю (повинністю) стосовно держави і зливаються в єдину правову категорію повноважень | - головний напрямок діяльності, тобто основне функціональне призначення (наприклад, у міліції - безліч прав і обов'язків, а предмет відання — охорона громадського порядку) | - настає за результатами роботи, за неналежне виконання повноважень або перевищення їх обсягу; разом з повноваженнями юридична відповідальність є елементом спеціального правового статусу державного службовця, зокрема посадової особи
Юридичні повноваження (правообов'язкн) державного органу або його посадової особи — вид і захід владного впливу на учас-ника правових відносин з метою реалізації припису правової норми, досягнення певного соціально-корисного результату. Цей вплив спрямований на задоволення домагань уповноваженого суб'єкта або на винну особу.
Юридичні повноваження не можуть бути представлені як одне лише право або один лише обов'язок. З одного боку, при здійсненні повноважень державним органом і посадовими особами центр ваги у співвідношенні прав і обов'язків припадає на обов'язки, оскільки за їх невиконання настає притягнення до юридичної відповідальності. З іншого боку, державний орган і посадові осо-би мають право вимагати відповідної поведінки від інших орга-нів і осіб, а також їх невтручання в сферу своєї компетенції, встановлену державою. Тому юридичні повноваження постають як певні правообов'язки (поєднання прав і обов'язків) — покла-дені обов'язки виконуються через користування наділеними правами. При формулюванні повноважень законодавець в од-них випадках може перенести центр ваги лише на права, в ін-ших — лише на обов'язки.
Владні повноваження державного органу виражаються, напри-клад, у праві видавати правові акти — нормативні та індивідуаль-ні, підписувати цивільно-правові договори, у можливості забезпе-чувати виконання і додержання правових актів примусовими засо-бами (див. § «Державна служба...» глави «Механізм і апарат держави»).
У правовій державі кожний державний орган і його посадові особи мають компетенцію, яка визначається в нормативно-пра-вових актах, і зобов'язані діяти в її межах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 



Реферат на тему: Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок