Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття та ознаки юридичної науки

Поняття та ознаки юридичної науки

Назва:
Поняття та ознаки юридичної науки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,59 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Поняття та ознаки юридичної науки
Юриспруденція, або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство — це наука про суспільство взагалі, то правознавство — система знань у галузі права і держави. Термін «правознавство» тотож-ний терміну «юриспруденція».
Термін «юриспруденція» виник у Стародавньому Римі на-прикінці IV — на початку III століття до н.е. (лат. jurisprudentia — знання права) і зараз вживається у значеннях:—
науки про право і державу, тобто юридичної науки, інакше — теоретичної діяльності у галузі права;—
професійної практичної діяльності юриста (суддя, проку-рор, слідчий, нотаріус, адвокат тощо).
Юридична наука — це система знань про об'єктивні власти-вості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.
Основні риси (ознаки) юридичної науки:
1. Суспільна наука, що має прикладний характер. Вона покли-кана обслуговувати потреби громадського життя, юридичної практики, юридичної освіти, забезпечувати юридичних робіт-ників необхідними даними про видання і застосування законів.
2. Наука, що має властивості точних наук. Юридична наука включає в основному конкретні знання, виражені у точних конст-рукціях, співвідношеннях, як і природничі науки. Юриспруден-цію деякою мірою можна порівняти з медичною наукою, яка також поєднує теоретичну і прикладну (практичну) спрямова-ність. Юрист, як і лікар, має справу зі здоров'ям і життям. Діяль-ність юриста стосується «здоров'я» суспільства у цілому, духов-ного життя людини. Юрист проводить профілактичну роботу, «лікує» пороки у суспільному житті, духовному світі людини. У цьому полягає гуманістична спрямованість професій юриста і лікаря, які виникли за стародавніх часів.
3. Наука, що втілює у собі позитивні якості наук про мислення. Вона досліджує питання, пов'язані зі спроможністю відобража-ти об'єктивну дійсність у правових судженнях і поняттях у про-цесі створення і застосування законів (вивчення обставин юри-дичної справи, тлумачення законів і т. і.). Так, скажімо, одна із юридичних дисциплін — криміналістика присвячена специфі-чним питанням людського мислення, застосуванню багатьох спеціальних знань при розслідуванні злочинів.
Отже, юридична наука вбирає в себе якості всіх трьох основ-них галузей людських знань — суспільних наук, природничих наук, наук про мислення.
Головне призначення теоретичної юриспруденції (юридич-ної науки) — бути науковим орієнтиром для практики держав-ного і правового будівництва на підґрунті пізнання і усвідом-лення відповідних суспільних процесів та явищ. Юридична нау-ка в сучасній Україні грунтується на досягненнях і досвіді вітчизняної юриспруденції та юриспруденції інших країн, на ідеях і цінностях прав і свобод людини, панування права і соціально-правової державності.
Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки
Поняття юридичної науки можна розкрити через розуміння об'єктів, предмета, методу і функцій. Під об'єктами маються на увазі конкретні сфери (сторони) об'єктивної дійсності, під пред-метом науки — певний зріз (частина) об'єкта пізнання.
Об'єктами юридичної науки є держава і право — фактично два об'єкти. Проте юриспруденція, як і кожна наука, має один предмет вивчення.
Вихідним для визначення поняття юриспруденції є право, що включає у себе правове поняття держави. Держава і право пізнаються і досліджуються як складові моменти єдиного об'єкта юридичної науки. В основу їх вивчення покладено один принцип і критерій юридичності, що конкретизується в окремих сфе-рах і напрямках юридичного пізнання держави і права. Ця кон-кретизація присутня в усіх окремих визначеннях і характерис-тиках держави і права, у системі понять юридичної науки в ці-лому та окремих юридичних наук.
Предмет юридичної науки — об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку і функ-ціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Поняття та ознаки юридичної науки

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок