Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України. Деякi думки щодо майбутнього законодавства

Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України. Деякi думки щодо майбутнього законодавства

Назва:
Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України. Деякi думки щодо майбутнього законодавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,27 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Аналітичний матеріал. Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України. Деякi думки щодо майбутнього законодавства.
Конституцiя України, прийнята 28 червня 1996 року, встановила
новi правила за якими мають органiзовуватись i функцiонувати системи
мiсцевої державної влади i мiсцевого самоврядування. На жаль, роздiл
11 Конституцiї України "Мiсцеве самоврядування" не зовсiм чiтко
встановлює норми-принципи, за якими мають утворюватись i дiяти
мiсцевi ради рiзних рiвнiв, особливо в частинi, що стосується
районних i обласних рад. Через таку нечiткость можливi рiзнi пiдходи
до розробки нового закону про мiсцеве самоврядування. Пiдтвердженням
цього є два проекти, якi з`явились останнiм часом у Верховнiй Радi
України. Перший проект "Про мiсцеве самоврядування в Українi",
розроблений робочою групою комiсiї з питань державного будiвництва,
дiяльностi рад i самоврядування вiд 18 вересня 1996 року(далi: проект
комiсiї)
Другий проект з такою ж назвою, розроблений робочою групою,
сформованою iз представникiв Фонду сприяння мiсцевому самоврядуванню
України, Асоцiацiї мiст України, Мiнюсту, науковцiв рiзних навчальних
закладiв України (далi: проект фонду).
Цi два проекти сповiдують не тiльки два рiзнi пiдходи до
вирiшення проблем законодавчого закрiплення статусу органiв
самоврядування в державi, розмежування повноважень мiж органами
самоврядування та виконавчої влади, тощо, але i є документами
вiдмiнних юридичних шкiл, хоча зовнi багато норм i статей цих законiв
спiвпадають за змiстом.
Перед конкретним аналiзом переваг i недолiкiв вищеозначених
проектiв, слiд зробити певнi застереження щодо вимог до законодавства
про мiсцеве самоврядування взагалi. А також поставити кiлька
риторичних запитань, на якi слiд дати вiдповiдi, або хоча б
спробувати це зробити.
Чи вiдповiдає сучасне українське законодавство з питань
мiсцевого самоврядування та мiсцевої виконавчої влади вимогам нової
Конституцiї України i чи дає нова Конституцiя можливiсть для
функцiонування нинi дiючих органiв самоврядуванняг
Чи доцiльно зараз, при обраних два роки тому мiсцевих радах,
проводити їх чергову реорганiзацiю, без їх переобрання на нових
засадахг
Чи варто проводити чергове реформування мiсцевого
самоврядування лише прийняттям чергової редакцiї закону, чи може слiд
пiдготувати пакет законiв, якi регулюють всi питання нормальної
дiяльностi самоврядування i ввести їх в дiю пiсля нових мiсцевих
виборiвг
Чи варто в новому законодавствi передбачити можливiсть
рiзноварiантностi форм самоврядування в залежностi вiд рiвня розвитку
та iнтелектуального потенцiалу мiст, чи залишитись в умовах загальної
унiфiкацiїг
Звiсно чинне законодавство України, а саме Закон "Про мiсцевi
ради i мiсцеве самоврядування" в редакцiї 1992 року, не зовсiм
вiдповiдає роздiлу 11 нової Конституцiї України,
.a.!+(". в частинi, що стосується районних та обласних рад. Але
ж цей закон не вiдповiдав реальнiй ситуацiї з мiсцевою владою
районного та обласного рiвнiв i пiд час дiї Конституцiйного Договору.
Його норми застосовувались в частинi, що не суперечила цьому
документу. I це за вiдсутностi Конституцiйного Суду. Тепер же роздiл
15, Перехiднi положення , частини 7,8 визначають: "8. Сiльськi,
селищнi, мiськi ради та голови цих рад пiсля набуття чинностi
Конституцiєю України здiйснюють визначенi нею повноваження до обрання
нового складу цих рад у березнi 1998 року.
Районнi та обласнi ради, обранi до набуття чинностi цiєю
Конституцiєю, здiйснюють визначенi нею повноваження до сформування
нового складу цих рад вiдповiдно до Конституцiї України.
Районнi в мiстах ради та голови цих рад пiсля набуття чинностi
цiєю Конституцiєю, здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до
закону."
Тобто Конституцiя, принаймi до 1998 року, дає вiдстрочку на
переобрання мiсцевих рад всiх рiвнiв, тому що частина друга пункту 8,
що стосується районних i обласних рад, зберiгає їх повноваження до
часу їх обрання за нормами нової Конституцiї, але в Конституцiї немає
жодної норми, яка б визначала порядок їх формування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України. Деякi думки щодо майбутнього законодавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок