Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Відомчий акт

Відомчий акт

Назва:
Відомчий акт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,94 KB
Завантажень:
454
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Відомчий акт
Відомчий акт — підзаконний нормативний акт (указ, інструк-ція, нормативний наказ та ін.), що видається в межах компетен-ції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, комі-тету, відомства), який містить вторинні (похідні) норми, що роз-кривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконання.
Відомчі акти (акти конкретних міністерств, комітетів, фондів та ін.) мають внутрішнє, внутрішньовідомче юридичне значення:
1) видаються з питань, віднесених виключно до їх відання;
2) поширюються на осіб, які входять до сфери їхнього відан-ня, тобто знаходяться в системі управлінської, службової та ди-сциплінарної підлеглості лише даних відомств. Наприклад, на-каз МВС України від 6 червня 1997 р. № 600 «Про встановлення заохочувального знака відзнаки МВС України «Хрест Слави» по-ширюється лише на працівників системи МВС.
Водночас акти деяких відомств (Міністерства фінансів. Фон-ду Держкоммайна, у певних межах — відомств, що відають транс-портом, охороною громадського порядку) в силу їх статусу і де-легованих їм прав можуть набувати загального, міжвідомчого зна-чення.
Відомчі нормативні акти вступають у дію через 10 днів після їх державної реєстрації (внесення до Державного реєстру), яка здійснюється Міністерством юстиції України, якщо в них не передбачений пізнішій строк, але не раніше їх офіційного дня обнародування.
До державної реєстрації не рекомендуються акти норматив-но-технічного характеру (державні стандарти, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності тощо).
Відомчі акти видаються у випадках, коли в межах сфери ві-дання міністерства, комітету, відомства:
а) нечітко, лише у загальних рисах, визначені права і обов'язки суб'єктів;
б) є прогалини у певних аспектах взаємовідносин суб'єктів;
в) прямо доручено законом (указом, постановою, розпоряд-женням) видати акт для конкретизації норми закону.
Призначення відомчих актів:
1) встановлення права одного суб'єкта і відповідно до обов'яз-ку іншого;
2) роз'яснення, конкретизація змісту (значення) прав або обов'язків, викладених у законі в загальних рисах;
3) розширення (звуження) змісту права одного суб'єкта і зву-ження (розширення) права іншого;
4) введення нових або доповнення старих вимог для здійс-нення суб'єктом свого права;
5) роз'яснення, конкретизація змісту (значення) контроль-ної функції органу управління, який знаходиться в сфері відан-ня міністерства, комітету, відомства.
Відомчі акти мають певні позитивні риси: мобільність, охоп-лення всіх сторін суспільних відносин, безпосередність спілку-вання керівника і підлеглого, швидкість інформованості адреса-тів виконання і оперативність організації виконання та ін.
Захоплення створенням відомчих актів є показником двох негативних явищ:*
надмірного нормативного регулювання суспільних відносин;*
невисокої якості ухвалених законів.
Відомчі акти, ухвалені з перевищенням компетенції, є незаконни-ми і необов'язковими до виконання. Наприклад, орган приватиза-ції, що прийняв рішення про приватизацію орендованого дер-жавного майна без згоди орендаря, перевищив свої повнова-ження, і його рішення є незаконним. Такий акт підлягає скасуванню. На жаль, в Україні не розвинуто інститут юридич-ної відповідальності за правопорушення у сфері створення і за-стосування відомчих нормативних актів, які суперечать законам
Серед нормативних актів є група таких, що не підлягають офі-ційному опублікуванню за рішенням правотворчих органів. Вони мають обмежувальні грифи (секретно). Наприклад, оперативно-розшукова діяльність до останнього часу регулювалася підзаконними актами, які становлять секретні або повністю секретні до-кументи. Такі акти вступають у дію з моменту одержання їх ви-конавцями.
Слід зважити на те, що серед відомчих актів є багато ненор-мативних, індивідуальних управлінських актів, які містять індиві-дуальні розпорядження і вичерпують себе одноразовим застосу-ванням (наприклад, призначення на посаду, виділення бюджет-них коштів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Відомчий акт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок