Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Місцеве самоврядування в Україні

Загрузка...

Місцеве самоврядування в Україні

Назва:
Місцеве самоврядування в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,20 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Місцеве самоврядування в Україні


План
Поняття місцевого самоврядування.
Повноваження місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування.
Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.
Гарантії місцевого самоврядування.
1. Поняття місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:
по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук-раїни;
по-друге, специфічної форми народовладдя;
по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен-ня питань .місцевого значення.
Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі-зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про-голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, у конституції країни».
Вперше в Україні принцип визнання місцевого само-врядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П. Орлі.ка - 1710 р., а пізніше в Кон-ституції УНР 1918 р., положення яких так і не були реалі-зовані. За радянських часів цей принцип рішуче заперечу-вався, він суперечив централізованому характеру радянсь-кої держави.
Конституція України 1996 р., у повній відповідності до вимог Європейської Хартії (поряд з такими фундаменталь-ними принципами, як народовладдя, суверенітет і незалеж-ність України, поділу державної влади тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.
Визнання місцевого самоврядування як засади консти-туційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на само-стійності територіальних громад, органів місцевого само-врядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.
Місцеве самоврядування як форма народовладдя. Згі-дно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпо-середньо і через органи державної влади та органи місцево-го самоврядування. З даного конституційного положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор-му реалізації народом належної йому влади. Основними формами місцевої демократії є (див. схему 1):
Схема 1.
Як специфічна форма реалізації належної народові вла-ди місцеве самоврядування характеризується:
1) місцеве самоврядування має особливого суб'єкта -територіальну громаду, тобто жителів села чи добровільно-го об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, се-лища та міста. Територіальна громада здійснює місцеве
самоврядування безпосередньо та через органи місцевого самоврядування;
2) місцеве самоврядування займає окреме місце в полі-тичній системі (в механізмі управління суспільством та державою). Місцеве самоврядування, його органи, згідно Конституції України, не входять до механізму державної влади, хоча це й не означає його повної автономності від держави, державної влади. Взаємозв'язок місцевого само-врядування з державою досить тісний і знаходить свій вияв у тому, що, по-перше, і місцеве самоврядування, і державна влада мають єдине джерело - народ (ч. 1 ст. 5 Конституції України); по-друге, органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (ст. 143 Конституції України) і стан їх реалізації контролюється відповідними органами виконав-чої влади.
Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє характеризувати його як самостійну (по-ряд з державною владою) форму публічної влади - публічну владу територіальної громади]. Самостійність місцевого самоврядування гарантується Конституцією України, ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Місцеве самоврядування в Україні

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок