Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Механізм держави

Механізм держави

Назва:
Механізм держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,56 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Механізм держави
Механізм держави — цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, під-приємств, за допомогою яких виконуються завдання і функції держави.
Ознаки механізму держави:
1) це ієрархічна система, тобто система, побудована на заса-дах субординації та координації. Політико-організаційну основу системи складають органи держави, територія держави, збройні сили та інші державні військові формування, державні символи, столиця держави;
2) це цілісна система внутрішньо організованих елементів, яка має єдині принципи побудови і єдині завдання та цілі діяльнос-ті. Кожний із суб'єктів механізму держави як його системний елемент є органічно обумовленим усіма іншими його елемента-ми і функціонуванням системи в цілому;
3) це система, яка має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. Первинними елементами є державні органи.
Як механізм годинника складається з різних елементів, так і механізм держави, будучи єдиним, містить у собі органи, блоки, підсистеми і навіть самостійні гілки влади: законодавчу, вико-навчу, судову. В цій розчленованості просліджується ієрархія:
різні державні органи, їх блоки, підсистеми посідають неодна-кове місце у державному механізмі, але усі разом повинні діяти злагоджено і без збоїв. Так, одну з підсистем держави утворю-ють вищі органи держави: представницькі, виконавчі, глава дер-жави. Інша підсистема — місцевого рівня: Ради та їх виконко-ми, державні адміністрації та їх глави. Особливою підсистемою є судова, а також правоохоронні органи: прокуратура, міліція, органи служби безпеки та ін.;
4) це система, яка має єдину бюджетну, грошову, банківську системи, державну власність, котрі становлять Ті організаційно-економічну основу;
5) це взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, за допомогою якої функціонує держава, здійснюється управління суспільством (по суті, механізм держави створюється для вико-нання її функцій).
У літературі можна зустріти ототожнення «механізму» і «апа-рату» держави. Тим часом поняття механізму держави ширше за поняття державного апарату за складом і структурою. Механізм держави, по суті, є апаратом у дії, у функціонуванні — із усіма зв'язками, що існують і виникають між його частинами.
Механізм держави має розглядатися не як проста сукупність складових його елементів (державних органів, організацій, уста-нов), а як система цих елементів, функціонально сумісних, уз-годжених між собою і системою в цілому, котрі перебувають у постійному відновленні з метою підтримання своєї основної фу-нкції — управління.
Структура механізму держави показана на схемі.
Механізм держави
Державні органи, що мають владні повно-важення, тобто державний апарат, який міс-тить у собі два важливих структурних еле-менти: апарат управління, що складається з чиновників — державних службовців, які спеціально займаються управлінням; апа-рат примусу — армія, поліція, розвідка і контррозвідка, митниця (деякою мірою), тюрми, виправні заклади та ін. | Державні устано-ви, державні під-приємства, що не мають владних по-вноважень*
організаційні і фінансові кошти *
Слід відрізняти державні органи, що мають владні повнова-ження, і державні підприємства і установи, що не мають владних повноважень. За цим критерієм можна розмежувати механізм держави і апарат держави, які лише в своїй основі й збігаються.
Під «державним апаратом» розуміється система органів, які безпосередньо здійснюють управлінську діяльність і наділені для цього державно-владними повноваженнями. Поняття «механізм держави» охоплює державні підприємства і державні установи, що під керівництвом апарату держави практично здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності, пов'язаної зі створенням матеріальних цінностей держави (державні підприємства) і нематеріальних цінностей (державні установи). Для дер-жавних установ типовою є невиробнича діяльність у сфері охо-рони здоров'я, наукових досліджень, проектування, навчально-виховної, духовно-освітнної роботи тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Механізм держави

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок