Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Україна і утворення Союзу РСР

Україна і утворення Союзу РСР

Назва:
Україна і утворення Союзу РСР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,40 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Україна і утворення Союзу РСР
Договірні відносини між УСРР та РСФРР в 1921—1922 pp.
Незалежні радянські республіки, хоч формально і мали статус "самостійних" держав, були тісно пов'язані між собою, причому роль центру відігравала Російська Федерація, навколо якої гуртува-лися всі інші республіки. Прагнення до об'єднання зумовлювалося економічними зв'язками між республіками, що складалися протя-гом тривалого часу, однаковою політичною структурою, а також активною об'єднавчою політикою безмежно зацентралізованої пра-влячої більшовицької партії, в структурі якої керівні комітети партії у національних республіках, хоч і називалися центральними, як, наприклад, ЦК КП(б)У, насправді користувалися не більшими правами, ніж обласні або губернські парткоми в РСФРР, і тому змушені були підкорятися рішенням ЦК РКП(б). Республіки фор-мально розцінювали ці зв'язки як федеративні.
Формування радянської федерації відбувалося на основі під-писаних наприкінці 1920 p. — на початку 1921 p. союзних договорів між РСФРР та іншими республіками. Так, 28 грудня 1920 p. предс-тавники РСФРР Ленін і Чичерін та представник УСРР Раковський підписали в Москві договір про воєнний і господарський союз між Російською Федерацією і Україною. У ньому наголошувалося, що обидві республіки визнають "незалежність і суверенність" кожної із сторін і укладають цей договір, усвідомлюючи Необхідність "згу-ртувати свої сили з метою оборони, а також в інтересах їхнього господарського будівництва". Для практичного здійснення цих за-вдань об'єднувалися сім наркоматів обох республік: військових і морських справ, ВРНГ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошт і телеграфів. За договором об'єднані наркомати входили до складу Раднаркому РСФРР і мали в Раднаркомі УСРР своїх "уповноважених". Керівництво об'єднаними наркоматами здійснювалося через Всеросійські з'їзди Рад і ВЦВК, до складу яких включалися представники УСРР. У лютому 1921 p. договір ратифі-ковано V Всеукраїнським з'їздом Рад.
Постановою Раднаркому УСРР від 25 січня 1921 р. "Про уповноважених РСФРР при Раднаркомі УСРР" встановлювалося, що призначувані наркоматами РСФРР уповноважені при Раднарко-мі УСРР затверджуються ВУЦВК і входять до складу Раднаркому УСРР на правах народних комісарів. У своїй діяльності вони керу-ються законоположеннями обох республік і відповідальні перед відповідними народними комісаріатами РСФРР і перед органами Центральної радянської влади УСРР. Права і обов'язки уповнова-жених визначалися окремими положеннями, виданими і затвердже-ними урядами РСФРР і УСРР протягом 1921 p.
Договірні зв'язки з самого початку мали передумови нерівно-правності республік. Надання державним органам РСФРР загаль-нофедеративних функцій управління ставило РСФРР у привілейо-ване становище порівняно з УСРР, що давало змогу апаратним структурам ігнорувати рішення державних органів України і серйо-зно послаблювати суверенітет УСРР.
Подальше зростання централізації управління призводило до посилення керівної ролі органів РСФРР у вирішенні навіть суто українських питань. Важливе значення у цьому мало об'єднання господарської діяльності РСФРР та УСРР.
Відповідно до Положення про Держплан при Раді Праці і Оборони РСФРР від 8 червня 1922 р. на нього покладалася розро-бка єдиного державного плану, який "поширюється як на всю РСФРР, так і на союзні радянські республіки". Таким чином, Держплан перетворювався в загальнофедеративний орган.
Поступово у державних органах РСФРР зосереджується упра-вління найважливішими галузями української промисловості. В рішеннях їх Всеросійського з'їзду Рад та IV Всеросійського з'їзду раднаргоспів була розроблена єдина система управління промисло-вістю всієї договірної федерації. Промисловість розподілялася на загальнофедеративну і місцеву. ВРНГ РСФРР у цій системі безпо-середньо керував загальнофедеративною промисловістю усіх респу-блік. Раднаргоспи республік ставали обласними органами ВРНГ. На цій основі центральне управління кам'яновугільної промисло-вості Донбасу було підпорядковано безпосередньо Головному пали-вному комітету РСФРР.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Україна і утворення Союзу РСР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок