Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Конституційне закріплення органів державної влади

Конституційне закріплення органів державної влади

Назва:
Конституційне закріплення органів державної влади
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,03 KB
Завантажень:
97
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольно-залікова робота
на тему:
“Конституційне закріплення органів державної влади”


План:
Вступ.
Конституційне закріплення органів державної влади.
Висновок.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Вступ: Органи державної влади – це Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.
Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосу-вання строком на чотири роки.
Народним депутатом України може бути грома-дянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради Укра-їни громадянин, який має судимість за вчинення умис-ного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Повноваження народних депутатів України виз-начаються Конституцією та законами України.
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня чет-вертого року повноважень Верховної Ради України.
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншо-го представницького мандата чи бути на державній службі.
Вимоги щодо несумісності депутатського ман-дата з іншими видами діяльності встановлюються зако-ном.
Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням пов-новажень Верховної Ради України.
Повноваження народного депутата України при-пиняються достроково у разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним виро-ком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) смерті.
Рішення про дострокове припинення повнова-жень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиня-ються достроково на підставі закону за рішенням суду.
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу се-сію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
Перше засідання Верховної Ради України від-криває найстарший за віком народний депутат України.
Порядок роботи Верховної Ради України вста-новлюється Конституцією України та законом про рег-ламент Верховної Ради України.
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вів-торка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із за-значенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України.
У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводен-ний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Вер-ховної Ради України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Конституційне закріплення органів державної влади

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок